Net Insights ordförande Gunilla Fransson avböjer omval

, , , , , ,

Gunilla Fransson avböjer omval som ledamot och ordförande för styrelsen i Net Insight AB. Hon kvarstannar som styrelseordförande intill årsstämman i maj 2024.

Gunilla Fransson valdes in i Net Insights styrelse 2008 och utsågs till dess ordförande 2018. Som ordförande för Net Insight har Gunilla spelat en central roll i att effektivisera verksamheten och främja strategisk tillväxt. Under hennes ledning har bolagets verksamhet renodlats genom avyttringen av affärssegmenten ScheduALL och Sye, samt utvidgats med utvecklingen av en produkt för tidssynkronisering i 5G-nät.

Valberedningen har inlett en process för att söka en efterträdare till ordförandeskapet, att föreslås på årsstämman 2024.

För mer information, kontakta:

Crister Fritzson, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, crister.fritzson@netinsight.net

Gunilla Fransson, styrelseordförande i Net Insight AB, +46 8 685 04 00,
gunilla.fransson@netinsight.net

Stina Barchan, valberedningens ordförande, stina@briban.se

Om Net Insight

Net Insight (Nasdaq: NETI B) erbjuder marknadens mest högpresterande och öppna lösningar för videotransport och molntjänster till innehållsleverantörer, och utgör branschstandard i fråga om flexibilitet och tjänster för kontribution, distribution och distansproduktion av liveinnehåll.

I över 25 år har världens ledande rättighetsägare, tv-bolag, produktionsbolag, tjänsteleverantörer och företagskunder förlitat sig på Net Insights Emmy®-vinnande Nimbra-lösning för att garantera sina medialeveranser. Idag samarbetar Net Insight med hundratals kunder, för att säkerställa mediatransport över alla IP-nätverk och cloud, i över 70 länder. Med den optimala mixen av virtualiserade, molnbaserade och IP-baserade lösningar är Net Insights produktportfölj den enda på marknaden som stöder alla stora industristandarder, protokoll och cloud.

För mer information, se netinsight.net

Följ oss: LinkedIn: linkedin.com/company/net-insight/ X: twitter.com/NetInsight