Ändring i valberedningen inför årsstämma 2024 i Net Insight AB och datum för årsstämman

, , , ,

Valberedningens sammansättning inför bolagets årsstämma 2024 har ändrats efter att en representerad aktieägare valt att frånträda arbetet. Datumet för årsstämman har bestämts till 7 maj 2024.

Till följd av att Cobia Capital Funds meddelat att Jeffrey Meyers frånträder valberedningens arbete i förtid har Peter Sjögren, utsedd av Edgar Sesemann, inträtt som ny ledamot i valberedningen.

Efter ändringen består valberedningen av:

  • Stina Barchan, utsedd av Briban Invest AB
  • Jesper Bergström, utsedd av Handelsbanken fonder
  • Peter Sjögren, utsedd av Edgar Sesemann
  • Gunilla Fransson, styrelseordförande

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta genom e-post till valbredningen@netinsight.net eller per brev till Valberedningen, Net Insight AB, Box 1200, 171 23 Solna, senast 1 februari 2024.

För mer information, kontakta:
Rickard Dahlgren, chefsjurist, valberedningens sekreterare, 08-685 04 00, rickard.dahlgren@netinsight.net

Gunilla Fransson, styrelseordförande, gunilla.fransson@netinsight.net

Stina Barchan, ordförande i valberedningen, stina@briban.se

Om Net Insight

Net Insight (Nasdaq: NETI B) erbjuder marknadens mest högpresterande och öppna lösningar för videotransport och molntjänster till innehållsleverantörer, och utgör branschstandard i fråga om flexibilitet och tjänster för kontribution, distribution och distansproduktion av liveinnehåll.

I över 25 år har världens ledande rättighetsägare, tv-bolag, produktionsbolag, tjänsteleverantörer och företagskunder förlitat sig på Net Insights Emmy®-vinnande Nimbra-lösning för att garantera sina medialeveranser. Idag samarbetar Net Insight med hundratals kunder, för att säkerställa mediatransport över alla IP-nätverk och cloud, i över 70 länder. Med den optimala mixen av virtualiserade, molnbaserade och IP-baserade lösningar är Net Insights produktportfölj den enda på marknaden som stöder alla stora industristandarder, protokoll och cloud.

För mer information, se netinsight.net

Följ oss: LinkedIn: linkedin.com/company/net-insight/ X: twitter.com/NetInsight