Net Insight vinner expansionsorder på DTT-nät i Östeuropa

, , , , , , ,
Stockholm – Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara transportlösningar för media-, TV- och IP-nät,meddelar idag att en nationell teleoperatör i Östeuropa har valt Nimbra MSR-plattformen för utbyggnad av ett rikstäckande nät för marksänd digital-TV (DTT).

Med denna nätutbyggnad kommer DTT-nätet att transportera signaler för distribution av DVB-T, radio och IPTV till fler än 100 sändarstationer i alla delar av landet. Nu kommer även distribution av DVT-T2 och kontribution mellan olika regioner för lokala TV-bolag att ingå.

Net Insight levererar Nimbra MSR-plattformen, inklusive JPEG2000 videokomprimering, som ger högsta bildkvalitet med garanterad tjänstekvalitet. Nimbra Vision, det övergripande nätövervaknings-systemet som ger kontroll av driften av ett Nimbra MSR-baserat nät, ingår också i driftsättningen.

Kontraktet vanns i samarbete med en återförsäljare i Östeuropa.

Ordervärdet överstiger 6 MSEK och leverans kommer att ske under andra och tredje kvartalet 2013.

"Denna utbyggnad av DTT-nätet i Östeuropa är betydande," säger Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight. "Vår Nimbra MSR-lösning är den ledande transportplattformen för DTT-nät och är installerad i fler än 30 länder över hela världen. En viktig del i detta nät är vår unika Time Transfer-funktion, som gör nätet GPS-oberoende och mer säkert."

Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 mars 2013 kl. 14.00.

För mer information, kontakta:
Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tragardh@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 175 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i mer än 60 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Net Insight vinner expansionsorder på DTT-nät i Östeuropa


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1687500