Net Insight vinner betydande expansionsorder för nationellt digitalt TV- och medianät i EMEA

, , , , , , ,
Stockholm - Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara
transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, meddelar idag att företaget har
erhållit en betydande expansionsorder för ett nationellt digitalt TV och
medianät i EMEA-regionen.
En nationell mediaoperatör kommer att expandera sitt nationella TV- och medianät
baserat på Net Insights Nimbra-plattform. Nätet hanterar både kontributions- och
distributionstjänster.
Ordervärdet överstiger 1 miljon EUR. Leveranser av Nimbra-utrustningen kommer
att ske under december 2011.
Net Insight vann denna order tillsammans med en av våra viktigaste partner i
EMEA-regionen.


Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 30 december 2011 kl. 16.00.


För mer information, kontakta:
Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight AB,
+46 8 685 04 00,fredrik.tragardh@netinsight.net


Om Net Insight
Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för
medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre
gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net
Insights plattform Nimbra(TM) levererar video, tal och data med 50 procent lägre
driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya
intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 130 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i
mer än 50 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.netNet Insight vinner betydande expansionsorder:
http://hugin.info/130084/R/1574436/490131pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1574436]