Net Insight vidtar åtgärder för att minska påverkan av Covid-19

, , , , , ,

Stockholm – Som en följd av den pågående situationen med Covid-19 pandemin har Net Insight för avsikt att genomföra en korttidspermittering för personalen i Sverige.

Som tidigare kommunicerat har efterfrågan på Net Insights lösningar påverkats negativt under slutet av det första kvartalet, samt att denna negativa påverkan sannolikt kommer fortsätta även under andra kvartalet. Bolaget kommer därför att inleda diskussion med den svenska personalstyrkan om korttidspermittering där de anställda tills vidare reducerar sin arbetstid med 20%.

“Vi använder korttidspermittering som en tillfällig åtgärd för att sänka våra kostnader samtidigt som vi behåller våra kompetenta medarbetare. Så snart vi ser tecken på en förbättrad marknad vill vi snabbt kunna växla upp vår verksamhet igen,” säger Crister Fritzson, VD på Net Insight.

De pågående och planerade åtgärderna bedöms inte ha någon betydande effekt på Net Insights leveransförmåga. Bolaget följer löpande utvecklingen och är redo att justera befintliga åtgärder samt vidta ytterligare vid behov.

För mer information, kontakta:
Crister Fritzson, VD på Net Insight AB, 08-685 0400, crister.fritzson@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight är en global ledare inom medianät och resursoptimering. Med mer än 20 års erfarenhet är Net Insight idag en pålitlig och betydelsefull partner till kunderna, och en ledande kraft i mediaindustrin för en allt bättre mediaupplevelse.

Net Insight driver utvecklingen av mediaindustrin i en uppkopplad värld där teknologin möjliggör sömlösa möten mellan de som producerar, distribuerar och konsumerar innehåll – oavsett geografisk plats, tekniska resurser och distributionsnätverk. Med djup kunskap och insikt om branschen, genuint kundfokus och världsledande innovativ teknologi, gör Net Insight det enklare att skapa och leverera bättre innehåll på ett mer pålitligt och kostnadseffektivt sätt. Net Insight drivs av idén att allt alltid kan göras smartare, för både dess kunder och kundens kund.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, se netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight
LinkedIn: @Net Insight, www.linkedin.com/company/net-insight/