Net Insight tillsätter interim VD

, , , , , ,

Stockholm– Net Insight,ledande leverantör av streaming, transport och resursplanering inom TV och media, meddelar idag att Henrik Sund har utnämnts som tillförordnad 
VD fram till dess att ny VD har rekryterats och tillträder.

Som tidigare kommunicerats kommer Fredrik Tumegård lämna Net Insight. Rekrytering av en efterträdare pågår. För att säkerställa en smidig övergång har styrelsen utsett Henrik Sund till interim VD. Henrik Sund har en lång och bred erfarenhet från seniora interimsuppdrag i olika branscher, och har haft ledande positioner i ett flertal bolag, som Telia, Tieto, Semcon och Nokia.

Henrik Sund tillträder som interim VD per 1 juni 2018.

För mer information, kontakta:
Gunilla Fransson, styrelseordförande på Net Insight, +46 8 685 04 00, gunilla.fransson@netinsight.net

Denna information är sådan information som Net Insight är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2018 kl. 18.00.

Om Net Insight

Net Insights vision är att möjliggöra en live och interaktiv TV-upplevelse för alla världen över. Vårt mål är att leda utvecklingen och möjliggöra en global mediemarknadsplats där live-innehåll kan delas och interaktion bland TV-publiken kan ske i realtid. Vi vill skapa medieupplevelser för framtiden, med fokus på innehåll.

Net Insight levererar produkter, mjukvara och tjänster för effektiv, högkvalitativ medietransport, tillsammans med effektiv resursplanering, som skapar en förbättrad TV-upplevelse. Net Insights erbjudande omfattar hela mediespektrat, från TV-kameror och TV-studior, ända fram till TV-konsumenter. Våra lösningar gynnar nätoperatörer och TV- och produktionsbolag genom att sänka den totala ägandekostnaden, förbättra deras arbetsflöden och ge dem möjlighet att hitta nya affärsmöjligheter.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, senetinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight

LinkedIn: www.linkedin.com/company/net-insight

MyNewsdesk: www.mynewsdesk.com/se/netinsight

Net Insight tillsätter interim VD


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire