Net Insight tecknar avtal med Zayo

, , , , , , ,

Zayo etablerar videotjänster i USA
                                     

Stockholm – Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, meddelar idag att ett avtal slutits för att tillhandahålla infrastruktur för videonät till Zayo Group, LLC ("Zayo"), en internationell leverantör av bandbreddsinfrastruktur.

Enligt avtalet, som är värt drygt 50 MSEK, kommer Net Insight att leverera hårdvara, mjukvara och supporttjänster under det andra och tredje kvartalet 2014. Ordern gör det möjligt för Zayo att etablera ett videonät i USA och de kommer att kunna erbjuda sina kunder både komprimerade och okomprimerade videotjänster, HD-SDI och 3G-SDI.

"Vi valde Net Insights plattform för dess flexibilitet och robusthet," säger David Howson, chief network and services officer and head of Europe på Zayo."Net Insight gör det möjligt för Zayo att erbjuda den kvalitet på videotransport och de servicenivåer som efterfrågas av våra kunder, med stöd för förenklad näthantering."

"Net Insight har lyckats vinna ytterligare en viktig order på den nordamerikanska marknaden," säger Fredrik Tumegård, vd på Net Insight. "Zayo är en internationell aktör inom bandbreddsinfrastruktur och med dem som vår kund stärks Net Insights marknadsposition på den nordamerikanska marknaden."

Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2014 kl. 08.30.

För mer information, kontakta:
Fredrik Tumegård, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tumegard@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 200 kunder levererar affärskritiska mediatjänster med Net Insights produkter i över 60 länder.Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Om Zayo Group

För mer information, se www.zayo.com/

Net Insight tecknar avtal med Zayo


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire

HUG#1784270