Net Insight säkerställer expansionsorder från Wisconsin Independent Network för IPTV-nät

, ,
Med nylanserade Nimbra 320 och Nimbra 680
       kan WIN erbjuda robusta IPTV-nät till flera platser


New Orleans (Telco TV) - Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och
skalbara transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, tillkännager idag att
Wisconsin Independent Network (WIN) och Midwest Video Solutions, som WIN delvis
äger, utökar sitt IPTV-nät baserat på Net Insights Nimbra-plattform.

WIN erbjuder ett högklassigt fiberoptiskt nät och datacentertjänster i
delstaterna Wisconsin, Minnesota, Illinois med flera. Under den första fasen av
WIN:s implementering baserades deras Ethernet- och IPTV-nät på Net Insights
Nimbra 680-växlar. WIN har nu beställt Nimbra 320, Net Insights nya kompakta
lösning för transport av krävande medietjänster för accessnät. Nimbra 320 ger
WIN-nätet möjlighet att expandera till flera platser och samtidigt tillförsäkra
100% QoS och routing utan paketförslust för IPTV-nätsdistributionen. Net
Insights effektiva multicastmöjligheter innebär att videotransport delar samma
infrastruktur som andra premiumtjänster.

Som en del av WIN:s expansion, tillhandahåller Midwest Video Solutions digitala
TV-tjänster till kommunikationstjänsteleverantörer. Dessa tjänster gör det
möjligt för WIN:s medlemmar att erbjuda tillförlitliga IPTV-tjänster över sina
telenät till sina abonnenter.

"Den första utbyggnaden av vårt nät med Nimbra-plattformen resulterade i
omedelbara och överväldigande positiva resultat, vilket gjorde valet att
expandera med Net Insight enkelt", säger Scott Hoffmann VD för Wisconsin
Independent Network (WIN). "Med expansionen kan vi nu utöka våra territorier och
garantera högkvalitativa tjänster till våra kunder."

I den första fasen av WIN-projektet, visade Net Insights mätningar av nätet med
den då befintliga nätinfrastrukturen på stora paketförluster av IPTV-innehåll.
Med Nimbra-plattformen, reducerades denna förlust till noll vilket resulterat i
eliminering av segmentering och artefakter.

"Utbyggnaden av WIN:s IPTV-nät i USA, visar på skalbarheten med Nimbra-
plattformen liksom vårt engagemang för att stödja våra kunder i alla faser av
deras nätutbyggnad ", säger Fredrik Trägårdh,
VD på Net Insight. "Vår unika och sofistikerade teknik fortsätter att ge våra
kunder en konkurrensfördel genom att leverera tjänster med högsta kvalitet som
konsumenterna efterfrågar."

Net Insight visar sina lösningar på TelcoTV 2011, i monter 816. För mer
information om Net Insight, se www.netinsight.net


För mer information, kontakta:
Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight AB,
+46 8 685 04 00,fredrik.tragardh@netinsight.net


Om Net Insight
Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för
medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre
gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net
Insights plattform Nimbra(TM) levererar video, tal och data med 50 procent lägre
driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya
intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 130 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i
mer än 50 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, se www.netinsight.net

Om Wisconsin Independent Network (WIN)
För mer information, sewww.wins.net/Net Insight säkerställer expansionsorder från WIN på IPTV-nät:
http://hugin.info/130084/R/1557605/480948pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1557605]