Net Insight levererar en svagare försäljning än väntat för andra kvartalet

, , , , , , ,

Stockholm– Net Insight,ledande leverantör av transport och resursplanering inom TV och media, meddelar att intäkterna för andra kvartalet 2017 har minskat med cirka 30 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Det innebär att intäkterna för andra kvartalet förväntas uppgå till 90 – 95 MSEK med ett rörelseresultat i spannet minus 25 – 30 MSEK och ett negativt kassaflöde på 25 – 28 MSEK. En del av resultatförsämringen är hänförlig till satsningen inom live OTT. Net Insight meddelar samtidigt att omsättningen för andra halvåret 2017 förväntas hamna i linje med samma period 2016. Delårsrapporten kommer att presenteras i sin helhet den 21 juli.

Nedgången i försäljningen för andra kvartalet beror i huvudsak på följande:

· Den globala mediemarknaden befinner sig i stor omställning, där både kundernas behov och konsumentens beteende är drivande förändringsfaktorer. Det innebär att säljprocessen innefattar fler parter, tar längre tid och är mer komplex än tidigare. Under andra kvartalet har en del kunder varit avvaktande och krävt ytterligare tid på sig för att anpassa sin verksamhet till det nya medielandskapet.

· Försäljningen 2016 påverkades positivt av flera globala evenemang, bland annat sommar-OS i Brasilien och fotbolls-EM i Frankrike. Många kunder valde att uppgradera sina system samtidigt. Det resulterade i att 2016 blev det starkaste året någonsin för Net Insight, med en omsättning om 504 (376) MSEK och ett rörelseresultat om 52 (19) MSEK.

· Under 2016 genomfördes en strategisk omstrukturering i syfte att skapa en mer kundcentrerad organisation. Istället för enskilda produktsegment, skapades en portfölj med ett helhetserbjudande. Dessutom ändrades organisationen och ny kompetens anställdes, vilket tar tid att få fullt genomslag. En ny säljchef är nu på plats i Nordamerika, och förändringen är till största delen genomförd. Resultatet förväntas bli en mer homogen, effektiv och produktiv organisation.

"Vi befinner oss på en intressant marknad i stor förändring. Därför är det en utmaning att prognostisera efterfrågan, då den naturligt drabbas av ojämna orderflöden. Däremot kan vi konstatera att vi under kvartalet har flyttat fram positionen, och fortsätter driver marknaden framåt. Ett exempel är live OTT där vi nyligen genomförde ett framgångsrikt event tillsammans med STCC. Tekniken fungerade perfekt och kommersialiseringen av live OTT fortsätter enligt plan. Vi känner oss trygga i vår långsiktiga strategi och driver verksamheten framåt med full kraft." säger Fredrik Tumegård, VD och koncernchef för Net Insight AB.

För mer information, kontakta:
Fredrik Tumegård, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tumegard@netinsight.net

Denna information är sådan information som Net Insight är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juli 2017 kl. 08.30.

Om Net Insight

Net Insights vision är att möjliggöra en live och interaktiv TV-upplevelse för alla världen över. Vårt mål är att leda utvecklingen och möjliggöra en global mediemarknadsplats där live-innehåll kan delas och interaktion bland TV-publiken kan ske i realtid. Vi vill skapa medieupplevelser för framtiden, med fokus på innehåll.

Net Insight levererar produkter, mjukvara och tjänster för effektiv, högkvalitativ medietransport, tillsammans med effektiv resursplanering, som skapar en förbättrad TV-upplevelse. Net Insights erbjudande omfattar hela mediespektrat, från TV-kameror och TV-studior, ända fram till TV-konsumenter. Våra lösningar gynnar nätoperatörer och TV- och produktionsbolag genom att sänka den totala ägandekostnaden, förbättra deras arbetsflöden och ge dem möjlighet att hitta nya affärsmöjligheter.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, senetinsight.net

Net Insight levererar en svagare försäljning än väntat


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire