Net Insight erhåller betydande order från The Switch

, , , , , , ,
För ett rikstäckande videokontributionsnät i NordamerikaLAS VEGAS (NAB), USA - Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och
skalbara transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, har erhållit en
betydande order från The Switch för ett rikstäckande kontributionsnät för
okomprimerad HD-video i Nordamerika.

Beers Enterprises Inc., ägare och operatör av The Switch har valt Net Insight
och dess Nimbra-plattform för sin nätexpansion till 50 städer The Switch
tillhandahåller för närvarande avancerade videotjänster från sina anläggningar i
New York, Los Angeles, Miami och Washington DC samt från dess internationella
platser i London och Toronto. Företaget planerar att expandera till ytterligare
44 nordamerikanska städer under nästa år. Dessutom kommer The Switch att
uppgradera sitt nät på sina sex befintliga platser.

Investeringen i den nya infrastrukturen kommer att positionera The Switch som
den största leverantören av kundinitierad switching i Nordamerika. Den första
fasen av nätutbyggnaden omfattar ett dussintal städer i Nordamerika och London
och förväntas vara klart i slutet av sommaren 2011.

Ordervärdet för Net Insight för denna första fas överstiger ett värde av 10
MSEK.

ScheduALLs ScheduLINK kommer att användas som resursallokerings- och
bokningssystem. Kunder till The Switch kommer att med hjälp av ScheduLINK och
Nimbra Vision kunna boka de mediaresurser de behöver genom ScheduLINK för både
nätkonfigurering, schemaläggning, och hantering av tjänster för occasional use.

Förutom att erbjuda service i 44 nya städer, har The Switch investerat i
uppgraderingar i sitt kundkontrollerade användargränssnitt. Kunder till The
Switch kommer nu att kunna använda nätet på begäran eller planera sina
sändningar i förväg via ScheduLINK. Varje stad kommer att ha möjligheten att
ansluta till alla femtio platser genom att utnyttja Inter-City-on-Demand (Icod),
den långdistanstjänst som The Switchs erbjuder.

The Switch kommer också att erbjuda flexibla mediatjänster via en ny 8X video
access modul från Net Insight, som gör det möjligt för kunderna att använda alla
videoformat inklusive okomprimerad 3G, okomprimerad HD-SDI, komprimerad HD
(JPEG2000) och 270 Mbps SDI.

"Vi valde Net Insight och dess Nimbra-plattform tack vare dess funktionalitet
som tillhandahåller högkvalitativ transport av alla olika videoformat. Net
Insights skalbara och effektiva transportlösning kommer att hjälpa oss att
snabbt expandera vårt medianät i Nordamerika ", säger Scott S. Beers,
styrelseordförande och koncernchef på The Switch.

"Jag ser detta som en viktig affär för Net Insight. Många av de mest krävande
amerikanska nätoperatörerna har valt Nimbra-plattformen för att kunna erbjuda
medietjänster som är tillförlitliga, flexibla och av högsta kvalitet, " säger
Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight. "The Switch är ett mycket proaktivt företag
som vi är stolta över att göra affärer med."Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 13 april 2011 kl. 08.30.


För mer information, kontakta:
Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight AB,
+46 8 685 04 00,fredrik.tragardh@netinsight.net


Om Net Insight
Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för
medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre
gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net
Insights plattform Nimbra(TM) levererar video, tal och data med 50 procent lägre
driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya
intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Med Net Insights produkter levererar våra kunder publika mediatjänster till mer
än 100 miljoner människor i mer än 50 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ
OMX, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Om The Switch
För mer information, sewww.theswitch.tv

Om ScheduALL
För mer information, sewww.scheduall.comPressmeddelande PDF:
http://inpublic3.huginonline.com/public/files/130084/R/1505827/440696pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
    other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
     originality of the information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1505827]