Net Insight Delårsrapport Januari – september 2022

, , , , , , ,

Starkt resultat drivet av hög försäljning i USA och stark dollar

”Betydande Nimbra Edge-order är ett tydligt bevis på vår konkurrenskraft inom cloud.”

Den solida tillväxt som första halvåret bjöd på har fortsatt även in det tredje kvartalet. Vi redovisar ännu ett starkt resultat, trots en alltmer osäker omvärld. Tillväxten är driven av en stark försäljning i region Americas, med bland annat större ordrar till två av våra kunder varav den ena avser leverans av utrustning för fotbolls-VM 2022 i Qatar. Den stora andelen USD i kvartalets försäljning innebär att både intäkter och resultat också innehåller en väsentlig positiv valutaeffekt jämfört med motsvarande period föregående år. Intäkter och resultat från det nya produktområdet 5G-synkronisering bidrar även till kvartalets starka omsättning och resultat.

Crister Fritzson, vd Net Insight

Juli – september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 130,3 MSEK (100,8), en ökning med 29,2% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I jämförbara valutakurser var ökningen 12,3%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 27,3 MSEK (11,8), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 20,9% (11,7). Exklusive valutakursdifferenser om 0,5 MSEK (-0,2) och jämförelsestörande poster om -2,7 MSEK (0,0), uppgick rörelseresultatet till 29,5 MSEK (12,0).
 • Periodens resultat uppgick till 24,2 MSEK (10,1).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,07 SEK (0,03).
 • Totalt kassaflöde uppgick till -36,0 MSEK (25,1). Exklusive likvid-påverkan från återköp av egna aktier (under 2022) och avyttring av verksamheter (under 2021) uppgick kassaflödet till 2,1 MSEK (-6,5).

Januari – september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 350,1 MSEK (272,8), en ökning med 28,3% jämfört med motsvarande period föregående år. I jämförbara valutakurser var ökningen 16,9%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 47,3 MSEK (23,5), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 13,5% (8,6). Exklusive valutakursdifferenser om 0,9 MSEK (8,2) och jämförelsestörande poster om -2,6 MSEK (0,6), uppgick rörelseresultatet till 49,1 MSEK (14,7).
 • Periodens resultat uppgick till 44,1 MSEK (21,0).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,12 SEK (0,05).
 • Totalt kassaflöde för koncernen, inklusive avyttrad verksamhet under 2021, uppgick till -61,0 MSEK (55,9). Exklusive likvidpåverkan från återköp av egna aktier (under 2022) och avyttring av verksamheter (under 2021) uppgick kassaflödet till 13,8 MSEK (9,2).

Q3 i korthet:

 • Betydande Nimbra Edge-order
 • Första 5G-leveransen till Tre Sverige
 • Första kundleveransen av avancerade ST 2110-funktioner och ökad försäljning av JPEG XS

För fullständig rapport se bifogad pdf.

Webbpresentation för investerare och analytiker kl. 09:30 den 8 november 2022
Crister Fritzson, vd och Joakim Schedvins, finanschef, presenterar och kommenterar delårsrapporten: https://financialhearings.com/event/43520

För mer information, kontakta:
Crister Fritzson, vd Net Insight AB, 08-685 04 00, crister.fritzson@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight (Nasdaq: NETI B) erbjuder marknadens mest högpresterande och öppna lösningar för videotransport och molntjänster till innehållsleverantörer, och utgör branschstandard i fråga om flexibilitet och tjänster för kontribution, distribution och distansproduktion av liveinnehåll.

I över 25 år har världens ledande rättighetsägare, tv-bolag, produktionsbolag, tjänsteleverantörer och företagskunder förlitat sig på Net Insights Emmy®-vinnande Nimbra-lösning för att garantera sina medialeveranser. Idag samarbetar Net Insight med hundratals kunder, för att säkerställa mediatransport över alla IP-nätverk och cloud, i över 70 länder. Med den optimala mixen av virtualiserade, molnbaserade och IP-baserade lösningar är Net Insights produktportfölj den enda på marknaden som stöder alla stora industristandarder, protokoll och cloud.

För mer information, se netinsight.net

Följ oss:

Twitter: twitter.com/NetInsight
LinkedIn: linkedin.com/company/net-insight/