Mathias Berg avgår som styrelseledamot i Net Insight AB

, , , , , ,

Stockholm – Mathias Berg har meddelat styrelsen att han lämnar sitt uppdrag som styrelseledamot i Net Insight AB (publ) i förtid.

Mathias Berg har fått en ny tjänst som chef för TV & Media på Telia Company och bedömer att han inte har den tid som är erforderlig för styrelsearbetet. Mathias lämnar styrelseuppdraget med omedelbar verkan.

”Mathias har varit en uppskattad medlem i Net Insights styrelse och å hela styrelsens vägnar vill jag tacka honom för hans värdefulla bidrag genom åren. Vi önskar honom all framgång i sin nya tjänst på Telia,” säger Gunilla Fransson, styrelseordförande i Net Insight.

För mer information, kontakta:
Crister Fritzson, VD på Net Insight AB, 08-685 0400, crister.fritzson@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight (Nasdaq: NETI B) erbjuder marknadens mest högpresterande och öppna lösningar för videotransport och molntjänster till innehållsleverantörer, och utgör branschstandard i fråga om flexibilitet och tjänster för kontribution, distribution och distansproduktion av liveinnehåll.

I över 25 år har världens ledande rättighetsägare, tv-bolag, produktionsbolag, tjänsteleverantörer och företagskunder förlitat sig på Net Insights Emmy®-vinnande Nimbra-lösning för att garantera sina medialeveranser. Idag samarbetar Net Insight med hundratals kunder, för att säkerställa mediatransport över alla IP-nätverk och cloud, i över 70 länder. Med den optimala mixen av virtualiserade, molnbaserade och IP-baserade lösningar är Net Insights produktportfölj den enda på marknaden som stöder alla stora industristandarder, protokoll och cloud.

För mer information, se netinsight.net

Följ oss:

Twitter: twitter.com/NetInsight
LinkedIn: linkedin.com/company/net-insight/