Net Insight Delårsrapport Januari – mars 2024

, , , , , , ,

Stark start på 2024

Net Insight startade 2024 starkt med att vinna flera strategiska kunder, vilket visar att satsningarna vi gjort för att stärka vår produktportfölj varit framgångsrika. Vi är väl positionerade för att ta affärer inom de tillväxtområden som skapas inom IP och cloud när industrin ställer om till nya format och produktionsmetoder. Utrullningen av vår nya synkroniseringsprodukt, Zyntai, till existerande och nya kunder följer plan.

Crister Fritzson, vd Net Insight

Januari – mars 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 142,5 MSEK (126,6), en ökning med 12,5% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I jämförbara valutakurser var ökningen 12,0%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 10,6 MSEK (12,0), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 7,4% (9,5).
  Exklusive jämförelsestörande kostnader och valutakursdifferenser, uppgick rörelseresultatet till 15,8 MSEK (13,3), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 11,1% (10,5)
 • Periodens resultat uppgick till 14,2 MSEK (10,4), vilket motsvarar en nettomarginal om 9,9% (8,2).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,04 SEK (0,03).
 • Totalt kassaflöde uppgick till -15,1 MSEK (-29,9).
  Exklusive likvidpåverkan från aktierelaterade transaktioner uppgick kassaflödet till -6,9 MSEK (-21,4).

Q1 i korthet

 • 14:e kvartalet i följd med tillväxt
 • Strategiska kundvinster har bidragit till starkt kvartal
 • Breddat clouderbjudande för mediakunder
 • Leveranser av Zyntai till nuvarande och nya kunder

För fullständig rapport se bifogad pdf.

Webcast för investerare och analytiker kl. 09:30 den 23 april 2024
Crister Fritzson, vd och Annika Muskantor, Interim CFO, presenterar och kommenterar delårsrapporten: https://ir.financialhearings.com/net-insight-q1-report-2024

För mer information, kontakta:
Crister Fritzson, VD på Net Insight AB, 08-685 0400, crister.fritzson@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight (Nasdaq: NETI B) erbjuder marknadens mest högpresterande och öppna lösningar för videotransport och molntjänster till innehållsleverantörer, och utgör branschstandard i fråga om flexibilitet och tjänster för kontribution, distribution och distansproduktion av liveinnehåll.

I över 25 år har världens ledande rättighetsägare, tv-bolag, produktionsbolag, tjänsteleverantörer och företagskunder förlitat sig på Net Insights Emmy®-vinnande Nimbra-lösning för att garantera sina medialeveranser. Idag samarbetar Net Insight med hundratals kunder, för att säkerställa mediatransport över alla IP-nätverk och cloud, i över 70 länder. Med den optimala mixen av virtualiserade, molnbaserade och IP-baserade lösningar är Net Insights produktportfölj den enda på marknaden som stöder alla stora industristandarder, protokoll och cloud.

För mer information, se netinsight.net

Följ oss: LinkedIn: linkedin.com/company/net-insight X: twitter.com/NetInsight