Net Insight Delårsrapport Januari – mars 2023

, , , , , , ,

Stabil inledning på året
Under kvartalet såg vi en valutajusterad tillväxt om 6,1% och noterade en starkt positiv utveckling för våra återkommande licens- och supportintäkter. Utvecklingen av tidssynkronisering för 5G fortsätter i god takt med flera viktiga affärer och lansering av vår nya produktfamilj.

Crister Fritzson, vd Net Insight

Januari – mars 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 126,6 MSEK (109,7), en ökning med 15,4% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I jämförbara valutakurser var ökningen 6,1%.
  • Rörelseresultatet uppgick till 12,0 MSEK (10,7), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 9,5% (9,7). Exklusive valutakursdifferenser om -1,3 MSEK (0,5), uppgick rörelseresultatet till 13,3 MSEK (10,2).
  • Periodens resultat uppgick till 10,4 MSEK (8,2).
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,03 SEK (0,02).
  • Totalt kassaflöde uppgick till -29,9 MSEK (-1,2). Exklusive likvidpåverkan från återköp av egna aktier uppgick kassaflödet till -21,4 MSEK (35,5).

Q1 i korthet

  • Ramavtal med Tre Sverige inom tidssynkronisering för 5G
  • Zyntai: lansering av ny produkt för 5G-synkronisering
  • Flera viktiga produktlanseringar inom Media
  • Stark tillväxt av licensintäkter från cloudlösningen Edge

För fullständig rapport se bifogad pdf.

Webbpresentation för investerare och analytiker kl. 09:30 den 3 maj 2023
Crister Fritzson, vd och Joakim Schedvins, finanschef, presenterar och kommenterar delårsrapporten: https://ir.financialhearings.com/net-insight-q1-2023

För mer information, kontakta:
Crister Fritzson, VD på Net Insight AB, 08-685 0400, crister.fritzson@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight (Nasdaq: NETI B) erbjuder marknadens mest högpresterande och öppna lösningar för videotransport och molntjänster till innehållsleverantörer, och utgör branschstandard i fråga om flexibilitet och tjänster för kontribution, distribution och distansproduktion av liveinnehåll.

I över 25 år har världens ledande rättighetsägare, tv-bolag, produktionsbolag, tjänsteleverantörer och företagskunder förlitat sig på Net Insights Emmy®-vinnande Nimbra-lösning för att garantera sina medialeveranser. Idag samarbetar Net Insight med hundratals kunder, för att säkerställa mediatransport över alla IP-nätverk och cloud, i över 70 länder. Med den optimala mixen av virtualiserade, molnbaserade och IP-baserade lösningar är Net Insights produktportfölj den enda på marknaden som stöder alla stora industristandarder, protokoll och cloud.

För mer information, se netinsight.net

Följ oss:
LinkedIn: linkedin.com/company/net-insight/ Twitter: twitter.com/NetInsight