Net Insight Delårsrapport Januari – juni 2019

, , , , , , , ,

Citat från vd Henrik Sund: ”Förändringsarbetet ger resultat, utökad satsning på Sye”

April – juni 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 128,5 MSEK (119,6), en ökning med 7,5% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I jämförbara valutor var ökningen 2,1%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,3 MSEK (-12,9), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 2,6% (-10,8).
 • Periodens resultat uppgick till 2,2 MSEK (-9,4). Finansnettot gottskrevs med 0,2 MSEK (0,6) avseende värdeförändringar på syntetiska optionsprogram.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,01 SEK (-0,02).
 • Totalt kassaflöde uppgick till -12,3 MSEK (-15,1).

Januari – juni 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 239,8 MSEK (230,0), en ökning med 4,3%. I jämförbara valutor var det en minskning med -2,4%.
 • Rörelseresultatet uppgick till -8,6 MSEK (-10,5), vilket motsvarade en rörelsemarginal om -3,6% (-4,5).
 • Periodens resultat uppgick till -6,4 MSEK (-6,4). Finansnettot gottskrevs med 0,4 MSEK (1,7) avseende värdeförändringar på syntetiska optionsprogram.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,02 SEK (-0,02).
 • Totalt kassaflöde uppgick till -44,2 MSEK (-28,6).

Viktiga händelser:

 • Effektiviseringsåtgärder lyfter resultatet
 • Framgångar för Nimbra 1060
 • Strategiöversyn per produktområde:
  • Hög lönsamhet för Nimbra, med potential för tillväxt
  • Teknologifördelar för Sye ger stora möjligheter genom utökade satsningar som kräver kapitaltillskott
  • Moderniseringen av ScheduALL ger intressanta möjligheter, strategiska alternativ utvärderas
 • Avtal om likviditetsreserv om 50 MSEK garanterad av bolagets största ägare

Hela rapporten för andra kvartalet 2019 återfinns på netinsight.net

För mer information, kontakta:

Henrik Sund, VD Net Insight AB, +46 8 685 04 00, henrik.sund@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight är en global ledare inom medianät, resursoptimering och strömningslösningar. Med mer än 20 års erfarenhet är Net Insight idag en pålitlig och betydelsefull partner till kunderna, och en ledande kraft i mediaindustrin för en allt bättre mediaupplevelse.

Net Insight driver utvecklingen av medieindustrin i en uppkopplad värld där teknologin möjliggör sömlösa möten mellan de som producerar, distribuerar och konsumerar innehåll – oavsett geografisk plats, tekniska resurser och distributionsnätverk. Med djup kunskap och insikt om branschen, genuint kundfokus och världsledande innovativ teknologi, gör Net Insight det enklare att skapa och leverera bättre innehåll på ett mer pålitligt och kostnadseffektivt sätt. Net Insight drivs av idén att allt alltid kan göras smartare, för både dess kunder och kundens kund.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, se netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight
LinkedIn: @Net Insight, www.linkedin.com/company/net-insight/
MyNewsdesk: www.mynewsdesk.com/se/netinsight