Net Insight AB : Net Insight vinner betydande order för DTT-nät i Centralasien

, , , , , , ,

Stockholm– Net Insight, ledande leverantör av live, interaktiv och on-demand medietransport, meddelar idag att en nationell nätoperatör i Centralasien har valt bolagets medietransportlösning för en utbyggnad av ett rikstäckande nät för marksänd digital-TV (DTT).

Det högkvalitativa DTT-nätet kommer att ge en tillförlitlig och effektiv distribution av TV-innehåll från central utsändningsplats till regionala sändarstationer. Leverans och implementering av det nya nätet är uppdelat i fyra faser under 2016 och 2017.

Net Insight vann ordern i samarbete med en lokal partner i regionen.

Det totala ordervärdet som täcker alla fyra faserna är 1,5 MEUR.

"Vår transportlösning är den världsledande plattformen för DTT-nät och finns installerad i fler än 30 länder runt om i världen", säger Fredrik Tumegård, vd på Net Insight. "Vi har lång och gedigen erfarenhet av implementering av marksänd digital-TV och vi kommer att tillgodose vår nya kunds krav och leverera ett tillförlitligt och effektivt multiservicenät."


För mer information, kontakta:

Fredrik Tumegård, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tumegard@netinsight.net

Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 mars 2016 kl. 13.00.

Om Net Insight

Net Insights vision är att möjliggöra en live och interaktiv TV-upplevelse för alla världen över. Net Insight levererar medietransportlösningar som hjälper TV-bolag, innehållsägare och leverantörer av nättjänster att aktivera TV-konsumenterna genom att skapa högkvalitetsupplevelser värda att betala för, med live- och lokalt innehåll som är en del av TV-konsumentens värld och interaktiva upplevelser som de vill vara delaktiga i.

Företagets lösningar möjliggör användarvänliga medietransportlösningar med live-, interaktivt och on-demand-innehåll, som gör det möjligt för kunderna att fokusera på att leverera optimala upplevelser till TV-konsumenten. Net Insights styrka ligger i vår förmåga att leverera videotransport på såväl stor som liten skala, från livesändningar via internet till transport av ultra-HD i globala medienätverk.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, senetinsight.net

Net Insight vinner betydande order för DTT-nät i Centralasien


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire

HUG#1990501