Net Insight AB: Net Insight utser ny VP People

, , , , , ,

Stockholm – Net Insight meddelar idag att Katarina Dufvenmark har utnämnts till ny VP People för Net Insight AB och kommer att ingå i ledningsgruppen. Katarina Dufvenmark tillträder den 19 augusti och ersätter Anna-Karin Berry, tf Head of People.

Katarina Dufvenmark har gedigen erfarenhet från HR-arbete och kommer närmast från tjänsten som Head of HR Sweden If P&C Insurance.

”Vi är mycket glada över att få välkomna Katarina Dufvenmark i rollen som VP People.” säger Henrik Sund, vd på Net Insight. ”Net Insights företagskultur präglas av stort personligt engagemang, öppenhet och laganda och Katarina får en viktig roll att med sin breda erfarenhet och kompetens bidra till bolagets arbete för att säkerställa och förbättra vår konkurrenskraft på mediatech-marknaden.”

”Jag är glad och stolt över att gå in i denna roll,” säger Katarina Dufvenmark. ”Jag vill bidra till att utveckla medarbetare och organisation med ett starkt fokus på ökad kundnärhet och effektivitet.”

För mer information, kontakta:
Henrik Sund, VD Net Insight AB, +46 8 685 04 00, henrik.sund@netinsight.net

Denna information är sådan information som Net Insight är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj 2019 kl. 10.15.

Om Net Insight

Net Insight är en global ledare inom medianät, resursoptimering och strömningslösningar. Med mer än 20 års erfarenhet är Net Insight idag en pålitlig och betydelsefull partner till kunderna, och en ledande kraft i mediaindustrin för en allt bättre mediaupplevelse.

Net Insight driver utvecklingen av medieindustrin i en uppkopplad värld där teknologin möjliggör sömlösa möten mellan de som producerar, distribuerar och konsumerar innehåll – oavsett geografisk plats, tekniska resurser och distributionsnätverk. Med djup kunskap och insikt om branschen, genuint kundfokus och världsledande innovativ teknologi, gör Net Insight det enklare att skapa och leverera bättre innehåll på ett mer pålitligt och kostnadseffektivt sätt. Net Insight drivs av idén att allt alltid kan göras smartare, för både dess kunder och kundens kund.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, se netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight

LinkedIn: @Net Insight, www.linkedin.com/company/net-insight/

MyNewsdesk: www.mynewsdesk.com/se/netinsight

Bilaga