Net Insight AB : Net Insight förändrar ledningen för ökat fokus på långsiktig tillväxt

, , , , , ,

Stockholm – Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, meddelar idag att ledningsgruppen för Net Insight förändras från och med idag med ambitionen att bli ett mer sälj- och marknadsorienterat bolag.

VD Fredrik Tumegård förändrar nu ledningen på Net Insight för att öka fokus på tillväxt och att inrikta verksamheten på sälj och marknad för att bättre tillgodose kundernas behov. Ledningsgruppens sammansättning förändras något och ett antal nya roller etableras.

Sammansättningen av ledningsgruppen ser ut enligt följande; VD Fredrik Tumegård, CFO Thomas Bergström, CTO, SVP Business Development och grundare Per Lindgren, SVP Global Sales Stig Stålnacke, VP New Segment Sales Peter Sergel, VP Marketing Anna Karin Verneholt, VP Portfolio Management Martin Karlsson, VP Research and Development Ulrik Rohne, VP Service tillförordnad Ulrik Rohne samt VP HR Marina Hedman.

Organisationsförändringen träder i kraft den 28 januari 2014.

Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 januari 2014 kl. 16.00.

För mer information, kontakta:
Fredrik Tumegård, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tumegård@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 175 kunder levererar affärskritiska mediatjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Net Insight förändrar ledningen


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire

HUG#1757530