Net Insight AB: Net Insight Delårsrapport Januari – Mars 2018

, , , , , , ,

Citat från verkställande direktör Fredrik Tumegård:
"Lansering av nya generationens Nimbra under kvartalet."

 Första kvartalet 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 110,5 MSEK (110,4)*, vilket var på nivå med motsvarande kvartal föregående år. I jämförbara valutor var ökningen 2,7%.
  • Rörelseresultatet uppgick till 2,4 MSEK (6,8)*, vilket motsvarade en rörelsemarginal om 2,2% (6,1%).
  • Periodens resultat uppgick till 3,0 MSEK (11,2)*. Finansnettot gottskrevs med 1,1 MSEK (6,0) avseende värdeförändringar på syntetiska optionsprogram.
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till 0,01 SEK (0,03).
  • Totalt kassaflöde uppgick till -13,5 MSEK (15,3).

 *) Omräknade jämförelseperioder, se sidorna 12-13 i rapporten.

Hela rapporten för första kvartalet 2018 återfinns pånetinsight.net

För mer information, kontakta:
Fredrik Tumegård, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tumegard@netinsight.net

Denna information är sådan information som Net Insight är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2018 kl. 8.45.

Om Net Insight

Net Insights vision är att möjliggöra en live och interaktiv TV-upplevelse för alla världen över. Vårt mål är att leda utvecklingen och möjliggöra en global mediemarknadsplats där live-innehåll kan delas och interaktion bland TV-publiken kan ske i realtid. Vi vill skapa medieupplevelser för framtiden, med fokus på innehåll.

Net Insight levererar produkter, mjukvara och tjänster för effektiv, högkvalitativ medietransport, tillsammans med effektiv resursplanering, som skapar en förbättrad TV-upplevelse. Net Insights erbjudande omfattar hela mediespektrat, från TV-kameror och TV-studior, ända fram till TV-konsumenter. Våra lösningar gynnar nätoperatörer och TV- och produktionsbolag genom att sänka den totala ägandekostnaden, förbättra deras arbetsflöden och ge dem möjlighet att hitta nya affärsmöjligheter.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, senetinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight

LinkedIn: www.linkedin.com/company/net-insight/

MyNewsdesk: www.mynewsdesk.com/se/netinsight

Net Insight Delarsrapport Januari – Mars 2018


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire