Net Insight AB: Inbjudan till presentation av Net Insights delårsrapport januari-juni 2016

, , , ,

Stockholm– Net Insights delårsrapport för andra kvartalet publiceras den 22 juli 2016
kl. 8:45. En webbsänd telefonkonferens hålls kl. 9:30 samma dag.

Den webbsända telefonkonferensen, som kommer att hållas på engelska, inleds med en kort presentation av rapporten, vilken sedan följs av en frågestund. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor både via telefon och via webbsändningen där även presentationsmaterialet går att följa. Från Net Insight deltar Fredrik Tumegård, vd, samt Thomas Bergström, finanschef.

Webbsändning: Besök vår hemsida netinsight.net för länk till webbsändningen och presentationsmaterial. Webbsändningen kommer även att finnas tillgänglig efteråt på hemsidan.

Telefonkonferens: För att delta i telefonkonferensen, som i huvudsak är till för media, analytiker och institutionella investerare, och därmed kunna ställa frågor vänligen ring
08 566 426 93.

Finansiell rapport:Delårsrapporten för januari-juni 2016 kommer att finnas på vår hemsida netinsight.net.

Välkommen!

Fredrik Tumegård
Verkställande direktör

För mer information, kontakta:

Anna Karin Verneholt, VP Strategy, Marketing & Communications, +46 8 685 04 00, anna.karin.verneholt@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insights vision är att möjliggöra en live och interaktiv TV-upplevelse för alla världen över. Net Insight levererar medietransportlösningar som hjälper TV-bolag, innehållsägare och leverantörer av nättjänster att aktivera TV-konsumenterna genom att skapa högkvalitetsupplevelser värda att betala för, med live- och lokalt innehåll som är en del av TV-konsumentens värld och interaktiva upplevelser som de vill vara delaktiga i.

Företagets lösningar möjliggör användarvänliga medietransportlösningar med live-, interaktivt och on-demand-innehåll, som gör det möjligt för kunderna att fokusera på att leverera optimala upplevelser till TV-konsumenten. Net Insights styrka ligger i vår förmåga att leverera videotransport på såväl stor som liten skala, från livesändningar via internet till transport av ultra-HD i globala medienätverk.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, senetinsight.net

Inbjudan till presentation av Net Insights delårsrapport Q2 2016


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire

HUG#2023880