Net Insight AB : Delårsrapport januari-september 2014

, , , , , , ,

Citat från verkställande direktör Fredrik Tumegård:
"Net Insight har en mycket stark tillväxt under det tredje kvartalet vilket är framförallt ett resultat av de strategiska affärerna på den viktiga nordamerikanska marknaden. Den globala underliggande efterfrågan är positiv och stabil även frånsett affärerna i Nordamerika."

Tredje kvartalet 2014

  • Nettoomsättningen uppgick till 112,2 MSEK (66,9) motsvarande en ökning med 67,6% jämfört med samma period föregående år. Ökningen är 60,0% i jämförbara valutor.
  • Rörelseresultatet uppgick till 31,4 MSEK (3,9) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 28,0% (5,8).
  • EBITDA uppgick till 37,2 MSEK (8,3), vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 33,1% (12,3).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,06 SEK (0,01).
  • Totalt kassaflöde uppgick till 55,6 MSEK (20,6).

Januari – September2014

  • Nettoomsättningen uppgick till 287,3 MSEK (202,0) motsvarande en ökning med 42,2% jämfört med samma period föregående år. Ökningen är 35,1% i jämförbara valutor.
  • Rörelseresultatet uppgick till 47,9 MSEK (4,6) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 16,7% (2,3).
  • EBITDA uppgick till 59,0 MSEK (5,7) vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 20,5% (2,8).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,09 SEK (0,01).
  • Totalt kassaflöde uppgick till 69,4 MSEK (-3,5).

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 oktober 2014 klockan 8.45.

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbreddeni konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 200 kunder levererar affärskritiska mediatjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

Net Insight AB: Delårsrapport januari – september 2014


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire

HUG#1865830