Ledande telekombolaget Antel i Uruguay väljer Net Insight för nationellt DTT-nät

, ,

Stockholm – Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, tillkännager idag att den nationella teleoperatören Antel i Uruguay har valt bolagets Nimbra-lösning för ett rikstäckande nät för marksänd digital-TV (DTT).

Antel, Uruguays statsägda telekomföretag, förbereder sig för att bygga ett nytt nationellt DTT-nät som kommer att transportera 19 kanaler till landets nationella TV-bolag över ett nät baserat på standarden ISDB-T. DTT-nätet kommer att täcka hela Uruguay och omfatta 44 sändare och 28 studios, och projektet genomförs i två faser under 2014 och 2015.

Utmaningarna med att införa markbaserad infrastruktur för digital-TV är betydande. Eftersom den analoga nedsläckningen är planerad till början av 2015 finns det ett behov av en snabb utbyggnad och det kräver också effektiv användning av nätkapacitet, tillförlitlighet, storskalig multicast, multi-service- kapacitet för distribution av video och data och en säker tidssynkronisering. Net Insights Nimbra-plattform är en robust lösning som kan möta alla dessa utmaningar genom ett antal unika funktioner, som förlustfri routing, kvalitetsförbättringar, och lättanvända drift- och underhållsfunktioner, vilket gör den till branschens ledande mediatransportlösning för digital-TV-distribution.

Ordern erhölls i samarbete med Taltech International, LLC, en av Net Insights premium partners och systemintegratörer i Latinamerika. Taltech har även tillhandahållit Net Insights lösning i implementationen av DTT i andra regioner i Latinamerika, exempelvis i Argentina.
 
"Latinamerika är i fokus för Net Insight då regionen fortsätter övergången till digitala TV-nät," säger Fredrik Tumegård, vd på Net Insight. "Antel valde Nimbra-lösningen för dess höga kvalitet och prestanda över MPLS-nät. Med Taltech som partner, kan Antel se fram emot en mycket flexibel DTT-utbyggnad och kan vara trygg i vetskapen att nätet kommer att leverera den tjänstekvalitet som kunderna förväntar sig och att de snabbt och enkelt kan skala upp nätet när det behövs."

För mer information, kontakta:
Fredrik Tumegård, vd på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tumegard@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 200 kunder levererar affärskritiska mediatjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Om Antel
För mer information, se www.antel.com.uy

Om Taltech

För mer information, se www.taltechint.net Ledande telekombolaget Antel väljer Net Insight för DTT


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire

HUG#1868333