Net Insight AB: Delårsrapport Januari – Juni 2017

, , , , , , ,

Citat från verkställande direktör Fredrik Tumegård:

"Svagare försäljning andra kvartalet, men starkt positionerade för framtida affärsmöjligheter."

Väsentliga händelser

 • Order från Telekom Malaysia avseende lösningar till Southeast Asian Games 2017
 • Framgångsrikt STCC-event med live OTT-teknologi genomfördes med Storyfire och Lagardère
 • Net Insights styrelse beslutade om återköp av aktier

Andra kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 93,5 MSEK (132,3), motsvarande en minskning om -29,3% jämfört med samma period föregående år. Minskningen i jämförbara valutor uppgår till -30,8%.
 • Rörelseresultatet uppgick till -21,5 MSEK (12,0), vilket motsvarar en rörelsemarginal på -23,0% (9,0). Detta avviker från pressmeddelandet från den 4 juli, 2017 där ett spann mellan -25 MSEK och -30 MSEK angavs.
 • Finansnettot har gottskrivits 2,3 MSEK (-2,7) avseende omvärdering av syntetiska optionsprogram. Periodens resultat uppgick till -12,8 MSEK (5,7).
 • Totalt kassaflöde uppgick till -28,5 MSEK (-10,5).

Januari – Juni 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 203,9 MSEK (242,3), motsvarande en minskning om -15,8%. I jämförbara valutor innebär detta en minskning om -18,4%.
 • Rörelseresultatet uppgick till -14,1 MSEK (19,8), vilket motsvarar en rörelsemarginal på -6,9% (8,2).
 • Finansnettot har gottskrivits 8,4 MSEK (6,3) avseende omvärdering av syntetiska optionsprogram. Periodens resultat uppgick till -0,9 MSEK (19,7).
 • Totalt kassaflöde uppgick till -13,2 MSEK (1,3).

Hela rapporten för andra kvartalet 2017 återfinns på netinsight.net

För mer information, kontakta:
Fredrik Tumegård, vd på Net Insight AB, 08 685 04 00, fredrik.tumegard@netinsight.net
Thomas Ahlerup, Interimschef Investor Relations, 0768 966 300, thomas.ahlerup@netinsight.net

Denna information är sådan information som Net Insight är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 juli 2017 kl. 08.45.

Om Net Insight

Net Insights vision är att möjliggöra en live och interaktiv TV-upplevelse för alla världen över. Vårt mål är att leda utvecklingen och möjliggöra en global mediemarknadsplats där live-innehåll kan delas och interaktion bland TV-publiken kan ske i realtid. Vi vill skapa medieupplevelser för framtiden, med fokus på innehåll.

Net Insight levererar produkter, mjukvara och tjänster för effektiv, högkvalitativ medietransport, tillsammans med effektiv resursplanering, som skapar en förbättrad TV-upplevelse. Net Insights erbjudande omfattar hela mediespektrat, från TV-kameror och TV-studior, ända fram till TV-konsumenter. Våra lösningar gynnar nätoperatörer och TV- och produktionsbolag genom att sänka den totala ägandekostnaden, förbättra deras arbetsflöden och ge dem möjlighet att hitta nya affärsmöjligheter.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, senetinsight.net

Net Insight Delarsrapport Januari-Juni 2017


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire