Net Insight AB : Delårsrapport Januari – Juni 2015

, , , , , , ,

 

Stabil orderingång även utan stora affärer

Citat från verkställande direktör Fredrik Tumegård:
"Nettoförsäljningen under andra kvartalet slutade på 93 MSEK, vilket är fem miljoner mer än förra kvartalet. Det är sju miljoner kronor lägre än motsvarande kvartal förra året, som var starkt påverkat av två stora affärer. Vi har en stadig ingång av nya affärer och en stabil underliggande tillväxt."

Andra kvartalet 2015

 • Nettomsättningen uppgick till 93,2 MSEK (100,7) motsvarande en minskning om -7,4% jämfört med samma period föregående år. Minskningen är -13,9% i jämförbara valutor.
 • Rörelseresultatet uppgick till 4,9 MSEK (13,0), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5,3% (12,9).
 • Totalt kassaflöde uppgick till 2,2 MSEK (5,4).

Januari – Juni 2015

 • Nettomsättningen uppgick till 180,9 MSEK (175,1) motsvarande en ökning om 3,3%. I jämförbara valutor innebär detta en minskning om -7,8%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 11,1 MSEK (16,5), vilket motsvarar en rörelsemarginal 6,1% (9,4).
 • Totalt kassaflöde uppgick till 12,8 MSEK (13,8).

Väsentliga händelser

 • The Switch utökar nät för media transport av amerikansk sportliga.
 • Net Insights kundundersökning visar på att 75 % av kunderna rekommenderar bolaget.
 • Net Insight lanserar ny varumärkesplattform med ny vision och visuell identitet.
 • Net Insights styrelse har beslutat om återköp av egna aktier.
 • Net Insight lanserar syntetiskt optionsprogram för nyckelpersoner.

             
             

Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 juli 2015 kl. 8.45.

För mer information, kontakta:
Fredrik Tumegård, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00,
fredrik.tumegard@netinsight.net
Thomas Bergström, Finanschef på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, thomas.bergstrom@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insights vision är att möjliggöra en live och interaktiv TV-upplevelse för alla världen över. Net Insight levererar medietransportlösningar som hjälper TV-bolag, innehållsägare och leverantörer av nättjänster att aktivera TV-konsumenterna genom att skapa högkvalitetsupplevelser värda att betala för, med live- och lokalt innehåll som är en del av TV-konsumentens värld och interaktiva upplevelser som de vill vara delaktiga i.

Företagets lösningar möjliggör användarvänliga medietransportlösningar med live-, interaktivt och on-demand-innehåll, som gör det möjligt för kunderna att fokusera på att leverera optimala upplevelser till TV-konsumenten. Net Insights styrka ligger i vår förmåga att leverera videotransport på såväl stor som liten skala, från livesändningar via internet till transport av ultra-HD i globala medienätverk.

Fler än 200 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, senetinsight.net

Net Insight Delårsrapport Jan-Juni 2015


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire

HUG#1940329