Ändring i valberedningen inför Net Insight AB:s årsstämma 2016

, , , ,

Efter publiceringen den 13 oktober 2015 av Net Insight AB:s valberedning inför årsstämman 2016, har en ändring i sammansättningen av ledamöterna gjorts. Då Swedbank Robur har minskat sitt innehav i Net Insight lämnar Marianne Flink (Swedbank Robur) valberedningen. Istället kommer Handelsbanken fonder att träda i Swedbank Roburs ställe och representeras av Christian Brunlid. Handelsbanken fonder har beretts tillfälle att utse en ledamot av valberedningen enligt det av stämman godkända förslaget till beslut avseende valberedning.

Valberedningens ledamöter är därmed följande: Jan Barchan (Briban Invest), Lars Bergkvist (Lannebo Fonder), Ramsay Brufer (Alecta), Christian Brunlid (Handelsbanken fonder) samt Lars Berg (styrelseordförande i Net Insight AB). Valberedningen har sedan tidigare utsett Lars Bergkvist (Lannebo Fonder) till sin ordförande.

Årsstämma i Net Insight AB kommer att hållas den 10 maj 2016 i Stockholm.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post, senast den 15 mars 2016, till valberedningens ordförande Lars Bergkvist: lars.bergkvist@lannebofonder.se.


För mer information, kontakta:

Lars Bergkvist, valberedningens ordförande
Lars Berg, styrelseordförande i Net Insight AB,
som båda kan nås via: Susanne Jonasson, VD-assistent, telefon: 08-685 04 00,
eller via e-post:susanne.jonasson@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insights vision är att möjliggöra en live och interaktiv TV-upplevelse för alla världen över. Net Insight levererar medietransportlösningar som hjälper TV-bolag, innehållsägare och leverantörer av nättjänster att aktivera TV-konsumenterna genom att skapa högkvalitetsupplevelser värda att betala för, med live- och lokalt innehåll som är en del av TV-konsumentens värld och interaktiva upplevelser som de vill vara delaktiga i.

Företagets lösningar möjliggör användarvänliga medietransportlösningar med live-, interaktivt och on-demand-innehåll, som gör det möjligt för kunderna att fokusera på att leverera optimala upplevelser till TV-konsumenten. Net Insights styrka ligger i vår förmåga att leverera videotransport på såväl stor som liten skala, från livesändningar via internet till transport av ultra-HD i globala medienätverk.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, senetinsight.net

Ändring i valberedningen inför Net Insight AB:s årsstämma 2016


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire

HUG#1973019