Net Insights valberedning inför årsstämman 2021

, , , ,

I enlighet med beslut på årsstämman 9 maj 2017 ska ledamöterna i valberedningen utses av de fyra till röstetalet största aktieägarna. Därutöver ska valberedningen bestå av bolagets styrelseordförande.

Följande representanter för aktieägarna i Net Insight AB kommer tillsammans med styrelsens ordförande Gunilla Fransson att bilda valberedning inför årsstämman 2021:

Jan Barchan, Briban Invest (ordförande)
Martin Wallin, Lannebo Fonder
Marcus Lüttgen, Alecta
Pierre Helsén, Wilda Go AB

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post, senast den 12 mars 2021 till valberedningens ordförande: Jan Barchan, e-post: jan.barchan@briban.se

För mer information, kontakta:
Jan Barchan, valberedningens ordförande, 08-685 04 00 eller e-post enligt ovan

Gunilla Fransson, styrelseordförande i Net Insight AB, 08-685 04 00 eller e-post: gunilla.fransson@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight (Nasdaq: NETI B) definierar framtidens sätt att transportera media, vilket möjliggör för rättighetsägare, tv-bolag, produktionsbolag, tjänsteleverantörer och företagskunder att producera och leverera framtidens livesport, nyheter och online-innehåll. Net Insight driver transformationen till IP, virtualisering och moln och har utvecklat marknadens mest öppna och molnanpassade plattform för mediakontribution, distribution, liveproduktion och tjänsteorkestrering.

I över 20 års tid har världens ledande mediabolag förlitat sig på Net Insight och bolaget driver marknaden för mediatransport. Net Insight kombinerar marknadserfarenhet och R&D-expertis med djup IP-kompetens från egenutvecklad livestreaminglösning för vidareutveckling av den Emmy®-vinnande Nimbra-portföljen för framtidens mediabehov. Med en stark vision om framtiden för IP- och moln-baserade lösningar möjliggör Net Insight för världens ledande mediabolag att enkelt och kostnadseffektivt producera och leverera innehåll till tittare oavsett var de befinner sig.

Net Insight erbjuder också ScheduALL, en mjukvarulösning för intelligent resursplanering och optimering.

För mer information, se netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight
LinkedIn: @Net Insight, www.linkedin.com/company/net-insight/