Net Insights valberedning inför årsstämman 2020

, , , ,

I enlighet med beslut på årsstämman 9 maj 2017 ska ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2020 utses av de fyra till röstetalet största aktieägarna. Därutöver ska valberedningen bestå av bolagets styrelseordförande.

Följande representanter för aktieägarna i Net Insight AB kommer tillsammans med styrelsens ordförande Gunilla Fransson att bilda valberedning inför årsstämman 2020:

Ramsay Brufer, Alecta (ordförande)
Jan Barchan, Briban Invest
Martin Wallin, Lannebo Fonder
Christian Brunlid, Handelsbanken Fonder

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post, senast den 13 mars 2020 till valberedningens ordförande: Ramsay Brufer,
e-post: ramsay.brufer@alecta.se.

För mer information, kontakta:
Ramsay Brufer, valberedningens ordförande, 08-441 9262 eller e-post enligt ovan
Gunilla Fransson, styrelseordförande i Net Insight AB, 08-685 04 00 eller
e-post: gunilla.fransson@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight är en global ledare inom medianät, resursoptimering och strömningslösningar. Med mer än 20 års erfarenhet är Net Insight idag en pålitlig och betydelsefull partner till kunderna, och en ledande kraft i mediaindustrin för en allt bättre mediaupplevelse.

Net Insight driver utvecklingen av mediaindustrin i en uppkopplad värld där teknologin möjliggör sömlösa möten mellan de som producerar, distribuerar och konsumerar innehåll – oavsett geografisk plats, tekniska resurser och distributionsnätverk. Med djup kunskap och insikt om branschen, genuint kundfokus och världsledande innovativ teknologi, gör Net Insight det enklare att skapa och leverera bättre innehåll på ett mer pålitligt och kostnadseffektivt sätt. Net Insight drivs av idén att allt alltid kan göras smartare, för både dess kunder och kundens kund.
F
ler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net
Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, se netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight
LinkedIn: @Net Insight, www.linkedin.com/company/net-insight/