Net Insights valberedning för 2017 har utsetts

, , , ,

I enlighet med beslut på årsstämman 10 maj 2016 ska ledamöterna i valberedningen inför årsstämman 2017 utses av de fyra till röstetalets största aktieägarna. Därutöver ska valberedningen bestå av bolagets styrelseordförande.

Valberedningen inför årsstämman 2017 utgörs av Jan Barchan (Briban Invest), Lars Bergkvist (Lannebo Fonder), Ramsay Brufer (Alecta), Christian Brunlid (Handelsbanken Fonder) samt Lars Berg (styrelseordförande i Net Insight AB). Valberedningen har utsett Lars Bergkvist (Lannebo Fonder) till sin ordförande.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämman framlägga förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande och revisorer samt arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt eventuell ersättning för utskottsarbete liksom arvodering av revisorer. Dessutom skall valberedningen lämna förslag till principer för utseende av valberedningen och uppgifter inför årsstämman 2018.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post, senast den 15 mars 2017, till valberedningens ordförande: Lars Bergkvist: lars.bergkvist@lannebofonder.se.

För mer information, kontakta:
Lars Bergkvist, valberedningens ordförande
Lars Berg, styrelseordförande i Net Insight AB, som båda kan nås via:
Susanne Jonasson, VD-assistent, telefon: 08-685 04 00, eller
via e-post:susanne.jonasson@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insights vision är att möjliggöra en live och interaktiv TV-upplevelse för alla världen över. Vårt mål är att leda utvecklingen och möjliggöra en global mediemarknadsplats där live-innehåll kan delas och interaktion bland TV-publiken kan ske i realtid. Vi vill skapa medieupplevelser för framtiden, med fokus på innehåll.

Net Insight levererar produkter, mjukvara och tjänster för effektiv, högkvalitativ medietransport, tillsammans med effektiv resursplanering, som skapar en förbättrad TV-upplevelse. Net Insights erbjudande omfattar hela mediespektrat, från TV-kameror och TV-studior, ända fram till TV-konsumenter. Våra lösningar gynnar nätoperatörer och TV- och produktionsbolag genom att sänka den totala ägandekostnaden, förbättra deras arbetsflöden och ge dem möjlighet att hitta nya affärsmöjligheter.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, senetinsight.net

Net Insights valberedning för 2017 har utsetts


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire