Net Insight vinner order från ny kund i Latinamerika

, ,

Stockholm – Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, meddelar idag att det latinamerikanska TV-bolaget har valt bolagets Nimbra-lösning för att integrera ett antal kommunikationstjänster till en plattform, inklusive videokontribution och -distribution, datatjänster och förvaltning av mediatrafik för centraliserad kontroll.

För att introducera digital-TV behövde TV-bolaget ett nytt kontributions- och distributionsnät för video, med mål att integrera allt innehåll med högsta flexibilitet och med lägsta möjliga totala ägandekostnad.

TV-bolaget kommer att sänka sina driftskostnader för att nå olika TV-stationer genom att använda den tjänsteleverantör som erbjuder lägst kostnad för varje anslutning. Net Insights Nimbra-lösning gör det möjligt att hantera näten som ett genom centraliserad övervakning och kontroll. Detta underlättar felsökning och verifiering av tjänstenivåavtal (SLA) för varje tjänsteleverantörs länk. TV-bolaget kan också styra på- och avaktivering av videoanslutningar genom att använda Net Insights användarvänliga gränssnitt med provisioneringssystemet Touch&Switch.

Ordervärdet uppgår till mer än 8 MSEK och leverans sker under andra halvåret 2014.

"Net Insights närvaro på den latinamerikanska marknaden växer parallellt med regionens snabba digitalisering,"säger Fredrik Tumegård, vd på Net Insight. "Den här affären är ett bra exempel på hur vår lösning för tjänstecentrerade medianät över Ethernet förenklar komplexiteten i nät samtidigt som driftskostnader sänks."

Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 september 2014 kl. 8.30.

För mer information, kontakta:
Fredrik Tumegård, vd på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tumegard@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 200 kunder levererar affärskritiska mediatjänster med Net Insights produkter i över 60 länder.Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Net Insight vinner order från ny kund i Latinamerika


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire

HUG#1854578