Net Insight vinner flera order från olika ledande mediaoperatörer inför stort idrottsevenemang i London

, ,
Stockholm – Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara transportlösningar för media-, TV- och IP-nät, meddelar idag att bolaget har fått flera order från ett flertal ledande mediaoperatörer för konnektivitet mellan stora TV-bolag och mediacenter inför ett stort idrottsevenemang i London i sommar.

Net Insight kommer att leverera Nimbra-plattformen till ett flertal ledande mediaoperatörer för videotransport mellan stora TV-bolag och mediacenter. I samband med detta sportevenemang kommer Nimbra-plattformen även att hantera fjärrproduktion. Net Insight har sedan en tid drivit utvecklingen mot fjärrproduktion och arbetsflöden på distans för att effektivisera kunders verksamhet genom att göra stora kostnadsbesparingar i samband med produktion av direktsänd sport.

Kraven från TV-bolagen varierar i stor utsträckning, något som Net Insight enkelt kan tillhandahålla med sin flexibla plattform som hanterar alla olika media- och IP-format liksom olika kapacitetslänkar som fiber, SDH och IP. Nimbra-plattformen möjliggör ett tjänstefokuserat medianät vilket är centralt för att garantera högsta kvalitet på video och annan verksamhetskritisk trafik för detta viktiga evenemang.

Det totala värdet på dessa beställningar överstiger 6 miljoner kronor. Leveranser sker under första kvartalet 2012.

 "Det är inspirerande att notera att när viktiga sportevenemang äger rum, är Net Insight den betrodda leverantören till många ledande mediaoperatörer över hela världen," säger Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight. "Vi har nu fått beställningar från flera olika kunder till det kommande stora idrottsevenemanget i sommar."

För mer information, kontakta:
Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tragardh@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 150 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i mer än 50 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Net Insight vinner flera order inför stort idrottsevenemang i London


This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Net Insight AB via Thomson Reuters ONE
HUG#1598939