Net Insight tillkännager förändringar i ledningsgruppen

, , , , , ,

Stockholm – För att stärka den kommersiella kraften och ytterligare förstärka fokus på tillväxt tillkännager Net Insight förändringar i struktur och en ny ledningsgrupp.

Net Insights strategi är att öka fokus på och växa kärnverksamheten Media Networks. I linje med detta kommer företaget att ändra struktur och stärka ledningsgruppen.

Ledningsgruppen utökas med en ny roll med ansvar för global försäljning och marknadsföring och rekryteringen för den rollen pågår. En ny COO (Chief Operating Officer) -roll med ansvar för R&D, sourcing och kundleverans kommer att ingå i ledningsgruppen. Dessutom kommer även rollerna CTO (Chief Technology Officer) och VP Product Management att ingå.

”Med den nya och förstärkta ledningsgruppen är jag övertygad om att vi kan ytterligare accelerera våra kommersiella aktiviteter och stärka den exekutiva genomförandeförmågan,” säger Crister Fritzson, VD på Net Insight.

Affärsområdet Resource Optimization (ScheduALL) kommer att fortsätta drivas som en fristående enhet.

Som ett resultat av förändringarna kommer ledningsgruppen från och med den 1 juni att bestå av:
Crister Fritzson, CEO; Pelle Bourn, CFO; Katarina Dufvenmark, VP People; Marcus Sandberg, VP Corporate Development & Communication; Ulrik Rohne, COO, även tillförordnad VP Sales & Marketing och VP Product Management; Per Lindgren, CTO samt Ken Graham, VP Resource Optimization.

För mer information, kontakta:
Crister Fritzson, VD på Net Insight AB, 08-685 0400, crister.fritzson@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight är en global ledare inom medianät och resursoptimering. Med mer än 20 års erfarenhet är Net Insight idag en pålitlig och betydelsefull partner till kunderna, och en ledande kraft i mediaindustrin för en allt bättre mediaupplevelse.

Net Insight driver utvecklingen av mediaindustrin i en uppkopplad värld där teknologin möjliggör sömlösa möten mellan de som producerar, distribuerar och konsumerar innehåll – oavsett geografisk plats, tekniska resurser och distributionsnätverk. Med djup kunskap och insikt om branschen, genuint kundfokus och världsledande innovativ teknologi, gör Net Insight det enklare att skapa och leverera bättre innehåll på ett mer pålitligt och kostnadseffektivt sätt. Net Insight drivs av idén att allt alltid kan göras smartare, för både dess kunder och kundens kund.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 70 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, se netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight
LinkedIn: @Net Insight, www.linkedin.com/company/net-insight/