Net Insight tecknar nyckelavtal för Sye kring live streaming

, , , , , , ,

Stockholm – Net Insight meddelar idag att ett avtal har tecknats med ett USA-baserat Fortune 500-företag för deras live video streaming-tjänst mot konsumenter.

Net Insights Sye-lösning möjliggör för kunder att skapa en OTT-tjänst som ger en högkvalitativ TV-liknande upplevelse. Avtalet omfattar synkroniserad, ultra-låg fördröjning med snabba kanalbyten, nätverksstöd för införande av personlig reklam i videoströmmen, stöd för att snabbspola och pausa strömmen, samt support för distribution över multipla Content Delivery Networks (CDN:s).

Kundens utrullning av Sye-lösningen förväntas påbörjas under första kvartalet 2019. Den kortsiktiga finansiella effekten för Net Insight är begränsad då intäkterna i huvudsak är rörliga och styrs av slutkonsumentens streamingvolymer. Det finns inget åtagande gällande volymer, men Net Insight har en positiv syn på de möjliga intäkterna.

För mer information, kontakta:
Henrik Sund, VD Net Insight AB, +46 8 685 04 00, henrik.sund@netinsight.net

Denna information är sådan information som Net Insight är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2019 kl. 08.00.

Om Net Insight

Net Insights vision är att möjliggöra en live och interaktiv TV-upplevelse för alla världen över. Vårt mål är att leda utvecklingen och möjliggöra en global mediemarknadsplats där live-innehåll kan delas och interaktion bland TV-publiken kan ske i realtid. Vi vill skapa medieupplevelser för framtiden, med fokus på innehåll.

Net Insight levererar produkter, mjukvara och tjänster för effektiv, högkvalitativ medietransport, tillsammans med effektiv resursplanering, som skapar en förbättrad TV-upplevelse. Net Insights erbjudande omfattar hela mediespektrat, från TV-kameror och TV-studior, ända fram till TV-konsumenter. Våra lösningar gynnar nätoperatörer och TV- och produktionsbolag genom att sänka den totala ägandekostnaden, förbättra deras arbetsflöden och ge dem möjlighet att hitta nya affärsmöjligheter.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, se netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight

LinkedIn: www.linkedin.com/company/net-insight/

MyNewsdesk: www.mynewsdesk.com/se/netinsight

Bilaga