Net Insight tecknar avtal om 220 MSEK med Türk Telekom inom synkronisering

, , , , , , ,

Stockholm – Net Insight har tecknat ett samarbetsavtal med den turkiska telekomoperatören Türk Telekom gällande 5G-synkronisering. Avtalet är det första i sitt slag för Net Insight och öppnar därmed upp en ny stor marknad för bolaget. Avtalet avser 55 MSEK som ersättning för produktutveckling samt en initial order om ca 25 MSEK med leveransstart redan i år. Med avtalet visar Net Insight ännu en gång prov på sin förmåga att kommersialisera sin tekniska spetskompetens.

I avtalet värt 220 MSEK får Net Insight i inledningsskedet 55 MSEK för investering i produktutveckling, och en initial order om 25 MSEK av befintliga produkter som kommer att börja levereras redan i år. Resterande order av en helt nyutvecklad produkt för 5G kommer att börja levereras i slutet av 2023 och vara färdiglevererad 2026. Lösningen erbjuder unika fördelar då den är GPS-oberoende och kan hantera tidssynkronisering över existerande nätverk. Det innebär att utrullningen av 5G kan ske utan att behöva byta ut eller uppgradera existerande noder i näten, vilket ger signifikant lägre kostnader för operatörer.

”Detta är vår enskilt största order någonsin och en viktig milstolpe i bolagets historia. Vi skapar ett nytt erbjudande med en ny produkt som valts av en av Europas största telekomoperatörer. Det finns en stor totalmarknad för 5G-synkronsiering med ett uppskattat framtida värde på över 1 miljard USD per år,” säger Crister Fritzson, vd på Net Insight.

”Vi ser en stor marknadspotential för denna innovativa lösning som kommer att minska kostnader och snabba på utrullningen av 5G för mobiloperatörer över hela världen. Türk Telekom arbetar hårt med att leda Turkiets digitala transformation och forma framtiden med 5G och ny teknologi. Genom banbrytande R&D-studier, produkter och tester inom 5G tar vi en aktiv roll i att dra upp färdplanen för 5G på den globala arenan. Detta viktiga samarbetsavtal med Net Insight passar väl in i vår strategi att förnya och föra ut ny teknologi i världen,” säger Ümit Önal, vd på Türk Telekom.

Net Insight kommer att utveckla produkten med hjälp av bolagets bakgrundsteknologi, spetskompetens och erfarenhet inom synkronisering och tillsammans med Türk Telekoms kunskap och teknologi anpassa den för 5G-användning och framtida synkroniseringskrav.

”Vi visar återigen att vi har en stark förmåga att omvandla spetsteknik till attraktiva globala produkter, vilket baseras på vår höga tekniska kompetens och vår kunskap om marknaden och kundernas krav,” säger Crister Fritzson vd på Net Insight.

Att utöka affären med ett nytt erbjudande stärker Net Insight och öppnar upp en ny marknad för bolaget. Net Insight kommer att använda vissa gemensamma resurser, till exempel funktioner inom administration samt logistik och support.

”Net Insight har haft ett långt givande samarbete med Türk Telekom som har varit avgörande för att kunna utveckla tekniken och anpassa den för mobiloperatörsnät. Samarbetet med Türk Telekom möjliggör för Net Insight att bredda sin affär inom en av sina kärnkompetenser, synkronisering och avtalet bekräftar tekniken,” säger Crister Fritzson, vd på Net Insight.

Lösningen kan även användas för synkronisering på andra marknader, men det primära fokuset är nu på 5G.

Inbjudan till telefonkonferens med webbpresentation

Net Insight håller en webbsänd telefonkonferens den 2 november klockan 8:30. Telefonnummer och webblänk finns på Net Insights hemsida.

Telefonkonferensen är i huvudsak till för analytiker, institutionella investerare och media.

För mer information, kontakta:
Crister Fritzson, VD på Net Insight AB, 08-685 0400, crister.fritzson@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight (Nasdaq: NETI B) definierar framtidens sätt att transportera media, vilket möjliggör för rättighetsägare, tv-bolag, produktionsbolag, tjänsteleverantörer och företagskunder att producera och leverera framtidens livesport, nyheter och online-innehåll. Net Insight driver transformationen till IP, virtualisering och moln och har utvecklat marknadens mest öppna och molnanpassade plattform för mediakontribution, distribution, liveproduktion och tjänsteorkestrering.

I över 20 års tid har världens ledande mediabolag förlitat sig på Net Insight och bolaget driver marknaden för mediatransport. Net Insight kombinerar marknadserfarenhet och R&D-expertis med djup IP-kompetens från egenutvecklad livestreaminglösning för vidareutveckling av den Emmy®-vinnande Nimbra-portföljen för framtidens mediabehov. Med en stark vision om framtiden för IP- och molnbaserade lösningar möjliggör Net Insight för världens ledande mediabolag att enkelt och kostnadseffektivt producera och leverera innehåll till tittare oavsett var de befinner sig.

För mer information, se netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight
LinkedIn: @Net Insight, www.linkedin.com/company/net-insight/

Om Türk Telekom

Türk Telekom, with over 180 years of history, is the first integrated telecommunication operator in Turkey. Having a wide service network and product range in the fields of individual and corporate services, Türk Telekom unified its mobile, internet, phone and TV products and services under the single “Türk Telekom” brand. “Turkey’s Multiplay Provider” Türk Telekom has 16.5 million fixed access lines, 13.8 million broadband, 3 million TV and 23.4 million mobile subscribers as of June 30, 2021. Türk Telekom Group Companies provide services in all 81 cities of Turkey with nearly 35 thousand employees with the vision of introducing new technologies to Turkey and accelerating Turkey’s transformation into an information society.

För mer information, se turktelekom.com.tr/en/ och ttyatirimciiliskileri.com.tr/en-us/

Twitter: @TurkTelekom, https://twitter.com/TurkTelekom
LinkedIn: @Türk Telekom, www.linkedin.com/company/turktelekom/