Net Insight slutför förvärv av ScheduALL

, , , , , ,

Stockholm– Net Insight, ledande leverantör av live, interaktiv och on-demand medietransport, tillkännager idag att företaget har slutfört förvärvet av det amerikanska mjukvaruföretaget VizuAll Inc, som bedriver sin verksamhet under namnet ScheduALL. Förvärvet kommer stärka Net Insights marknadsposition inom medietjänster och orkestrering av arbetsflöden.

Slutförandet sker i enlighet med det pressmeddelande som offentliggjordes den 2 september 2015 att Net Insight avsåg att förvärva ScheduALL. Net Insight har förvärvat 100% av aktierna i ScheduALL, för en köpeskilling om 14 MUSD på en kontant- och skuldfri basis.

Förvärvet av ScheduALL är ett viktigt strategiskt initiativ för Net Insight som ger bolaget möjlighet att erbjuda komplett orkestrering end-to-end till marknaden. I dagens snabbrörliga och schemalagda TV-värld, blir tjänsteorkestrering on-demand och end-to-end nyckeln till att leverera kostnadseffektiva produktioner till TV-bolag och deras kunder.

ScheduALL, som grundades 1989, är en leverantör av ERM-mjukvara (Enterprise Resources Management) till medie-, TV- och transmissionsbolag. Intäkterna för räkenskapsåret 2014 uppgick till 10,6 MUSD med en nettovinst om 0,7 MUSD. Cirka 60% av intäkterna är repetitiva. År 2014 kom cirka 50% av intäkterna från nordamerikanska kunder. ScheduALL har sitt huvudkontor i Hollywood, Florida, USA och har cirka 75 anställda.

För mer information, kontakta:
Fredrik Tumegård, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tumegard@netinsight.net

Thomas Bergström, Finanschef på Net Insight AB, +46 8 685 06 05, thomas.bergstrom@netinsight.net

Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den
2 oktober 2015 kl. 08:45.

Om Net Insight

Net Insights vision är att möjliggöra en live och interaktiv TV-upplevelse för alla världen över. Net Insight levererar medietransportlösningar som hjälper TV-bolag, innehållsägare och leverantörer av nättjänster att aktivera TV-konsumenterna genom att skapa högkvalitetsupplevelser värda att betala för, med live- och lokalt innehåll som är en del av TV-konsumentens värld och interaktiva upplevelser som de vill vara delaktiga i.

Företagets lösningar möjliggör användarvänliga medietransportlösningar med live-, interaktivt och on-demand-innehåll, som gör det möjligt för kunderna att fokusera på att leverera optimala upplevelser till TV-konsumenten. Net Insights styrka ligger i vår förmåga att leverera videotransport på såväl stor som liten skala, från livesändningar via internet till transport av ultra-HD i globala medienätverk.

Fler än 200 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, senetinsight.net

Om ScheduALL

För mer information, se www.scheduall.com

Net Insight slutför förvärv av ScheduALL


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire

HUG#1956281