Net Insight inleder ett återköpsprogram om 50 MSEK

, , , , , , ,

Styrelsen i Net Insight AB har godkänt ett program för återköp av egna aktier till ett värde av upp till 50 MSEK med stöd i det mandat som gavs på årsstämman 2023. Programmet inleds den 7 juni 2023 och kommer att pågå fram till nästa årsstämma. Inom mandatet ges styrelsen möjlighet att vid ett eller flera tillfällen besluta om återköp av egna aktier motsvarande som mest 10 % av samtliga aktier i bolaget.

I sitt beslut om storleken på programmet har styrelsen tagit hänsyn till att bolaget befinner sig i en expansionsfas inom både produktområde Synkronisering och Media, med etableringar i nya marknadssegment och kundsegment. Bolaget är fortsatt väl kapitaliserat för att leverera på bolagets strategiska mål.

Syftet med återköpen är att ge flexibilitet avseende bolagets kapitalstruktur och ge möjlighet för bolaget att distribuera kapital till aktieägarna.

Net Insight har gett Nordea Bank Abp uppdraget att genomföra återköpsprogrammet. Nordea Bank beslutar om återköpen och tidpunkten för dessa utifrån oåterkalleliga instruktioner och med fullständigt oberoende. Samtliga återköp kommer att göras i enlighet med gällande begränsningar i fråga om pris och volym.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår antalet aktier i bolaget till 1 000 000 A-aktier och 367 758 009 B-aktier, totalt 368 758 009 aktier. Det kan noteras att en minskning av aktiekapitalet med indragning av aktier pågår, varigenom antalet B-aktier kommer att minska med 12 775 000.

För mer information, kontakta:
Joakim Schedvins, CFO på Net Insight AB, 08-685 0400,

Om Net Insight

Net Insight (Nasdaq: NETI B) erbjuder marknadens mest högpresterande och öppna lösningar för videotransport och molntjänster till innehållsleverantörer, och utgör branschstandard i fråga om flexibilitet och tjänster för kontribution, distribution och distansproduktion av liveinnehåll.

I över 25 år har världens ledande rättighetsägare, tv-bolag, produktionsbolag, tjänsteleverantörer och företagskunder förlitat sig på Net Insights Emmy®-vinnande Nimbra-lösning för att garantera sina medialeveranser. Idag samarbetar Net Insight med hundratals kunder, för att säkerställa mediatransport över alla IP-nätverk och cloud, i över 70 länder. Med den optimala mixen av virtualiserade, molnbaserade och IP-baserade lösningar är Net Insights produktportfölj den enda på marknaden som stöder alla stora industristandarder, protokoll och cloud.

För mer information, se netinsight.net

Följ oss:
LinkedIn: linkedin.com/company/net-insight/ Twitter: twitter.com/NetInsight