Net Insight har fullbordat återköpsprogram om 50 MSEK

, , , ,

Net Insight AB har under perioden 7 juni 2023 – 28 februari 2024 återköpt sammanlagt 10 693 000 egna aktier av serie B till ett belopp om 50 MSEK inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 maj 2023. Återköpsprogrammet är därmed avslutat.

Återköpsprogrammet offentliggjordes den 2 juni 2023 och omfattade återköp om som mest 50 MSEK. Syftet med återköpen är att ge flexibilitet avseende bolagets kapitalstruktur och ge möjlighet för bolaget att distribuera kapital till aktieägarna.

Nordea Bank Abp har haft uppdraget att genomföra återköpsprogrammet. Nordea Bank har beslutat om återköpen och tidpunkten för dessa utifrån oåterkalleliga instruktioner och med fullständigt oberoende.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande uppgår antalet aktier i bolaget till 1 000 000 A-aktier och 358 038 009 B-aktier, totalt 359 038 009 aktier. Net Insight AB:s innehav av egna aktier uppgår per den 28 februari 2024 till 10 795 000 B-aktier.

För mer information, kontakta:
Joakim Schedvins, CFO, 08-685 04 00, joakim.schedvins@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight (Nasdaq: NETI B) erbjuder marknadens mest högpresterande och öppna lösningar för videotransport och molntjänster till innehållsleverantörer, och utgör branschstandard i fråga om flexibilitet och tjänster för kontribution, distribution och distansproduktion av liveinnehåll.

I över 25 år har världens ledande rättighetsägare, tv-bolag, produktionsbolag, tjänsteleverantörer och företagskunder förlitat sig på Net Insights Emmy®-vinnande Nimbra-lösning för att garantera sina medialeveranser. Idag samarbetar Net Insight med hundratals kunder, för att säkerställa mediatransport över alla IP-nätverk och cloud, i över 70 länder. Med den optimala mixen av virtualiserade, molnbaserade och IP-baserade lösningar är Net Insights produktportfölj den enda på marknaden som stöder alla stora industristandarder, protokoll och cloud.

För mer information, se netinsight.net

Följ oss: LinkedIn: linkedin.com/company/net-insight/ X: twitter.com/NetInsight