Net Insight Delårsrapport Januari – september 2023

, , , , , , ,

Fortsatt lönsam tillväxt driven av stark utveckling i mediaaffären

Det starka resultatet och tillväxten i kvartalet är driven av en fortsatt stark utveckling i mediaaffären trots makroekonomisk osäkerhet. Intäkterna från tidssynkronisering var som förväntat något lägre än i jämförelsekvartalet, men orderstocken har under kvartalet ökat från 160 MSEK till över 180 MSEK.

” Jag är stolt över att vår mediaaffär fortsatt presterar väl på en turbulent marknad. Dessutom ser jag hur vår synkroniseringslösning kan bli en viktig fördel i en telekommarknad påverkad av makroekonomisk osäkerhet, eftersom den innebär lägre kostnader för telekomoperatörerna.”

Crister Fritzson, vd Net Insight

Juli – september 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 144,0 MSEK (130,3), en ökning med 10,5% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I jämförbara valutakurser var ökningen 5,9%.
  • Rörelseresultatet uppgick till 19,6 MSEK (27,3), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 13,6% (20,9). Exklusive valutakursdifferenser om -1,9 MSEK (0,5), uppgick rörelseresultatet till 21,5 MSEK (26,8).
  • Periodens resultat uppgick till 16,2 MSEK (24,2).
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,05 SEK (0,07).
  • Totalt kassaflöde uppgick till -3,6 MSEK (-36,0). Exklusive likvidpåverkan från aktierelaterade transaktioner uppgick kassaflödet till 18,5 MSEK (2,1).

Januari – september 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 396,9 MSEK (350,1), en ökning med 13,4% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I jämförbara valutakurser var ökningen 7,2%.
  • Rörelseresultatet uppgick till 41,5 MSEK (47,3), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 10,4% (13,5). Exklusive valutakursdifferenser om -4,9 MSEK (0,9), uppgick rörelseresultatet till 46,4 MSEK (46,5).
  • Periodens resultat uppgick till 37,5 MSEK (44,1).
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,10 SEK (0,12).
  • Totalt kassaflöde uppgick till -45,9 MSEK (-61,0). Exklusive likvidpåverkan från aktierelaterade transaktioner uppgick kassaflödet till -10,6 MSEK (13,8).

För fullständig rapport se bifogad pdf.

Webbpresentation för investerare och analytiker kl. 09:30 den 9 november 2023
Crister Fritzson, vd och Joakim Schedvins, CFO, presenterar och kommenterar delårsrapporten: https://ir.financialhearings.com/net-insight-q3-2023

För mer information, kontakta:
Crister Fritzson, VD på Net Insight AB, 08-685 0400, crister.fritzson@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight (Nasdaq: NETI B) erbjuder marknadens mest högpresterande och öppna lösningar för videotransport och molntjänster till innehållsleverantörer, och utgör branschstandard i fråga om flexibilitet och tjänster för kontribution, distribution och distansproduktion av liveinnehåll.

I över 25 år har världens ledande rättighetsägare, tv-bolag, produktionsbolag, tjänsteleverantörer och företagskunder förlitat sig på Net Insights Emmy®-vinnande Nimbra-lösning för att garantera sina medialeveranser. Idag samarbetar Net Insight med hundratals kunder, för att säkerställa mediatransport över alla IP-nätverk och cloud, i över 70 länder. Med den optimala mixen av virtualiserade, molnbaserade och IP-baserade lösningar är Net Insights produktportfölj den enda på marknaden som stöder alla stora industristandarder, protokoll och cloud.

För mer information, se netinsight.net

Följ oss: LinkedIn: linkedin.com/company/net-insight/ X: twitter.com/NetInsight