Net Insight delårsrapport Januari – september 2021

, , , , , , ,

Stark tillväxt i tredje kvartalet och efterföljande storaffär inom 5G-synkronisering

”Q3 är intäktsmässigt det starkaste kvartalet sedan Q2 2019 och omsättningen i perioden om 101 MSEK överstiger motsvarande kvartal föregående år med drygt 30% och med 13% jämfört med motsvarande period 2019. Samtliga regioner överträffade föregående års försäljning och bidrar till ökningen liksom ökad försäljning för Aperi-portföljen. Avtal inom 5G-synkronisering om 220 MSEK tecknat med Türk Telekom efter rapportperiodens utgång.”

Crister Fritzson, vd på Net Insight

Juli – september 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 100,8 MSEK (77,2), en ökning med 30,6% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I jämförbara valutor var ökningen 34,1%.
  • Rörelseresultatet uppgick till 11,8 MSEK (-4,1), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 11,7% (-5,3). Exklusive valutakursdifferenser om -0,2 MSEK (0,1) uppgick rörelseresultatet till 12,0 MSEK (-4,2).
  • Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 10,1 MSEK (-3,9) och för koncernen, inklusive avyttrad verksamhet, till 10,1 MSEK (-5,9).
  • Resultat per aktie efter utspädning för koncernen uppgick till 0,03 SEK (-0,02).
  • Totalt kassaflöde för koncernen uppgick till 25,1 MSEK (-21,1). Exklusive likvidpåverkan från avyttring av verksamheter uppgick det totala kassaflödet till -6,4 MSEK (-21,1).

Januari – september 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 272,8 MSEK (241,4), en ökning med 13,0% jämfört med motsvarande period föregående år. I jämförbara valutor var ökningen 19,5%.
  • Rörelseresultatet uppgick till 23,5 MSEK (-0,9), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 8,6% (-0,4). Exklusive valutakursdifferenser om 8,2 MSEK (1,9) var rörelseresultatet 15,3 MSEK (-2,8).
  • Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 21,0 MSEK (-2,8). Periodens resultat för koncernen, inklusive avyttrad verksamhet, uppgick till -16,0 MSEK (244,2). Här ingår realisationsresultat om -35,9 MSEK (246,4) avseende avyttrad verksamhet.
  • Resultat per aktie efter utspädning för koncernen uppgick till -0,04 SEK (0,64).
  • Totalt kassaflöde för koncernen uppgick till 55,9 MSEK (214,0). Exklusive likvidpåverkan från avyttring av verksamheter uppgick det totala kassaflödet till 9,3 MSEK (-88,4).

För fullständig kvartalsrapport se bifogad pdf.

Telefonkonferens med webbpresentation för investerare och analytiker kl. 09:30 den 9 november 2021
Crister Fritzson, vd och Joakim Schedvins, finanschef, presenterar och kommenterar delårsrapporten https://financialhearings.com/event/13316

För mer information, kontakta:
Crister Fritzson, vd på Net Insight AB, 073 335 70 01, crister.fritzson@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight (Nasdaq: NETI B) definierar framtidens sätt att transportera media, vilket möjliggör för rättighetsägare, tv-bolag, produktionsbolag, tjänsteleverantörer och företagskunder att producera och leverera framtidens livesport, nyheter och online-innehåll. Net Insight driver transformationen till IP, virtualisering och moln och har utvecklat marknadens mest öppna och molnanpassade plattform för mediakontribution, distribution, liveproduktion och tjänsteorkestrering.

I över 20 års tid har världens ledande mediabolag förlitat sig på Net Insight och bolaget driver marknaden för mediatransport. Net Insight kombinerar marknadserfarenhet och R&D-expertis med djup IP-kompetens från egenutvecklad livestreaminglösning för vidareutveckling av den Emmy®-vinnande Nimbra-portföljen för framtidens mediabehov. Med en stark vision om framtiden för IP- och moln-baserade lösningar möjliggör Net Insight för världens ledande mediabolag att enkelt och kostnadseffektivt producera och leverera innehåll till tittare oavsett var de befinner sig.

För mer information, se netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight
LinkedIn: @Net Insight, www.linkedin.com/company/net-insight/