Net Insight Delårsrapport Januari – mars 2022

, , , , , , ,

Fortsatt tillväxt och starkt resultat

”Trots osäkerheten på marknaden fortsätter vi vår stabila tillväxttrend och utveckling inom 5G-synkronisering.”

Året inleddes starkt, trots fortsatta utmaningar med komponentbrist och ökad generell osäkerhet med anledning av det geopolitiska läget. Tillväxten är driven av stark försäljning i samtliga regioner samt intäkter från 5G-synkronisering. Intäkterna för Q1 uppgick till 109,7 MSEK. Omsättningen i perioden överstiger motsvarande första kvartal föregående år med 40,8% (valutajusterat 32,9%).

Crister Fritzson, vd Net Insight

Januari – mars 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 109,7 MSEK (77,9), en ökning med 40,8% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I jämförbara valutor var ökningen 32,9%.
  • Rörelseresultatet uppgick till 10,7 MSEK (3,1), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 9,7% (4,0). Exklusive valutakursdifferenser om 0,5 MSEK (7,6) uppgick rörelseresultatet till 10,2 MSEK (-4,6).
  • Periodens resultat för kvarvarande verksamhet uppgick till 8,2 MSEK (3,9) och för koncernen, inklusive avyttrad verksamhet, till 8,2 MSEK (-33,0).
  • Resultat per aktie efter utspädning för koncernen uppgick till 0,02 SEK (-0,09).
  • Totalt kassaflöde för koncernen uppgick till -1,2 MSEK (14,1). Exklusive likvidpåverkan från avyttring av verksamheter och återköp av egna aktier, uppgick det totala kassaflödet till 35,5 MSEK (-1,0).

Q1 i korthet:

  • Stark försäljning i samtliga regioner
  • Starkt resultat
  • Återköpsprogrammet avslutat
  • Osäker tillgång på komponenter

För fullständig rapport se bifogad pdf.

Telefonkonferens med webbpresentation för investerare och analytiker kl. 09:30 den 29 april 2022
Crister Fritzson, vd och Joakim Schedvins, finanschef, presenterar och kommenterar delårsrapporten: https://financialhearings.com/event/43519

För mer information, kontakta:
Crister Fritzson, VD Net Insight AB, 08-685 04 00, crister.fritzson@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight (Nasdaq: NETI B) erbjuder marknadens mest högpresterande och öppna lösningar för videotransport och molntjänster till innehållsleverantörer, och utgör branschstandard i fråga om flexibilitet och tjänster för kontribution, distribution och distansproduktion av liveinnehåll.

I över 25 år har världens ledande rättighetsägare, tv-bolag, produktionsbolag, tjänsteleverantörer och företagskunder förlitat sig på Net Insights Emmy®-vinnande Nimbra-lösning för att garantera sina medialeveranser. Idag samarbetar Net Insight med hundratals kunder, för att säkerställa mediatransport över alla IP-nätverk och cloud, i över 70 länder. Med den optimala mixen av virtualiserade, molnbaserade och IP-baserade lösningar är Net Insights produktportfölj den enda på marknaden som stöder alla stora industristandarder, protokoll och cloud.

För mer information, se netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight
LinkedIn: @Net Insight, www.linkedin.com/company/net-insight/