Net Insight Delårsrapport Januari – juni 2023

, , , , , , , ,

Ett kvartal med fortsatt god tillväxt

Den stabila inledningen på året följs av ännu ett starkt kvartal där mediaaffären fortsatt att växa stadigt, trots en mer utmanande makroekonomisk miljö. Utvecklingen av Zyntai, den nya tidssynkroniseringsprodukten för 5G, fortskrider enligt plan. Vi har levererat de första enheterna och tagit den första pilotordern i USA.

Crister Fritzson, vd Net Insight

April – juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 126,3 MSEK (110,1), en ökning med 14,7% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I jämförbara valutakurser var ökningen 7,4%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK (9,4), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 7,8% (8,5). Exklusive valutakursdifferenser om -1,7 MSEK (-0,2), uppgick rörelseresultatet till 11,6 MSEK (9,5).
 • Periodens resultat uppgick till 10,9 MSEK (11,8).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,03 SEK (0,03).
 • Totalt kassaflöde uppgick till -12,4 MSEK (-23,8). Exklusive likvidpåverkan från återköp av egna aktier uppgick kassaflödet till -7,7 MSEK (-23,8).

Januari – juni 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 252,9 MSEK (219,8), en ökning med 15,0% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I jämförbara valutakurser var ökningen 6,6%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 21,9 MSEK (20,1), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 8,7% (9,1). Exklusive valutakursdifferenser om -3,0 MSEK (0,4), uppgick rörelseresultatet till 24,9 MSEK (19,7).
 • Periodens resultat uppgick till 21,3 MSEK (19,9).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,06 SEK (0,05).
 • Totalt kassaflöde uppgick till -42,2 MSEK (-25,0). Exklusive likvidpåverkan från återköp av egna aktier uppgick kassaflödet till -29,1 MSEK (11,7).

Q2 i korthet

 • Fortsatt stark tillväxt inom media
 • Pilotorder inom tidssynkronisering från en av de stora operatörerna i USA
 • Första enheterna av nya tidssynkroniseringsprodukten Zyntai levererade till kund
 • Uppgradering dubblar Nimbra-kapacitet

För fullständig rapport se bifogad pdf.

Webcast för investerare och analytiker kl. 09:30 den 18 juli 2023
Crister Fritzson, vd och Joakim Schedvins, finanschef, presenterar och kommenterar delårsrapporten: https://ir.financialhearings.com/net-insight-q2-2023

För mer information, kontakta:
Crister Fritzson, VD på Net Insight AB, 08-685 0400, crister.fritzson@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight (Nasdaq: NETI B) erbjuder marknadens mest högpresterande och öppna lösningar för videotransport och molntjänster till innehållsleverantörer, och utgör branschstandard i fråga om flexibilitet och tjänster för kontribution, distribution och distansproduktion av liveinnehåll.

I över 25 år har världens ledande rättighetsägare, tv-bolag, produktionsbolag, tjänsteleverantörer och företagskunder förlitat sig på Net Insights Emmy®-vinnande Nimbra-lösning för att garantera sina medialeveranser. Idag samarbetar Net Insight med hundratals kunder, för att säkerställa mediatransport över alla IP-nätverk och cloud, i över 70 länder. Med den optimala mixen av virtualiserade, molnbaserade och IP-baserade lösningar är Net Insights produktportfölj den enda på marknaden som stöder alla stora industristandarder, protokoll och cloud.

För mer information, se netinsight.net

Följ oss:
LinkedIn: linkedin.com/company/net-insight/ Twitter: twitter.com/NetInsight