Net Insight Delårsrapport Januari – juni 2022

, , , , , , , ,

Strategisk order inom 5G-synkronisering

”Positiv trend för vår molnlösning Nimbra Edge med två nya affärer och utökat användande hos befintliga kunder.”

Den stabila efterfrågan vi såg i början av året har fortsatt även in i detta kvartal och vi redovisar återigen tillväxt och ett förbättrat resultat. Vi har fått en viktig order från telekomoperatören Tre Sverige för tidssynkronisering av deras 5G-nät och flera viktiga affärer med Nimbra Edge, vilket stärker vår marknadsposition. Vi har en hög leveranssäkerhet trots den fortsatt ansträngda komponentsituationen och har lyckats väl med att möta kundernas efterfrågan.

Crister Fritzson, vd Net Insight

April – juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 110,1 MSEK (94,1), en ökning med 17,1% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I jämförbara valutakurser var ökningen 8,8%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 9,4 MSEK (8,6), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 8,5% (9,1). Exklusive valutakursdifferenser om -0,2 MSEK (0,8) uppgick rörelseresultatet till 9,5 MSEK (7,8).
 • Periodens resultat uppgick till 11,8 MSEK (7,0).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,03 SEK (0,02).
 • Totalt kassaflöde uppgick till -23,8 MSEK (16,7).

Januari – juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 219,8 MSEK (172,0), en ökning med 27,8% jämfört med motsvarande period föregående år. I jämförbara valutakurser var ökningen 19,7%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 20,1 MSEK (11,7), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 9,1% (6,8). Exklusive valutakursdifferenser om 0,4 MSEK (8,4) uppgick rörelseresultatet till 19,7 MSEK (3,3).
 • Periodens resultat uppgick till 19,9 MSEK (10,9). Inklusive avyttrad verksamhet uppgick periodens resultat till 19,9 MSEK (-26,1).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,05 SEK (0,03). Inklusive avyttrad verksamhet uppgick resultat per aktie efter utspädning till 0,05 SEK (-0,07).
 • Totalt kassaflöde för koncernen, inklusive avyttrad verksamhet, uppgick till -25,0 MSEK (30,8). Exklusive likvidpåverkan från avyttring av verksamheter och återköp av egna aktier uppgick kassaflödet till 11,7 MSEK (15,7).

Q2 i korthet:

 • Strategisk order inom 5G-synkronisering
 • Ökad licensförsäljning med Nimbra Edge
 • Hög leveransnivå trots utmanande komponentsituation

Händelser efter kvartalet:

 • Beslut avseende återköpsprogram av egna aktier

För fullständig rapport se bifogad pdf.

Webbpresentation för investerare och analytiker kl. 09:30 den 20 juli 2022
Crister Fritzson, vd och Joakim Schedvins, finanschef, presenterar och kommenterar delårsrapporten: https://financialhearings.com/event/43518

För mer information, kontakta:
Crister Fritzson, VD Net Insight AB, 08-685 04 00, crister.fritzson@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight (Nasdaq: NETI B) erbjuder marknadens mest högpresterande och öppna lösningar för videotransport och molntjänster till innehållsleverantörer, och utgör branschstandard i fråga om flexibilitet och tjänster för kontribution, distribution och distansproduktion av liveinnehåll.

I över 25 år har världens ledande rättighetsägare, tv-bolag, produktionsbolag, tjänsteleverantörer och företagskunder förlitat sig på Net Insights Emmy®-vinnande Nimbra-lösning för att garantera sina medialeveranser. Idag samarbetar Net Insight med hundratals kunder, för att säkerställa mediatransport över alla IP-nätverk och cloud, i över 70 länder. Med den optimala mixen av virtualiserade, molnbaserade och IP-baserade lösningar är Net Insights produktportfölj den enda på marknaden som stöder alla stora industristandarder, protokoll och cloud.

För mer information, se netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight
LinkedIn: @Net Insight, www.linkedin.com/company/net-insight/