Net Insight Bokslutskommuniké Januari – December 2022

, , , , , , ,

Stabil avslutning på starkt år och nya finansiella mål

2022 har varit ett framgångsrikt år för Net Insight och rörelseresultatet för helåret är vårt bästa någonsin. Trots utmaningar i makromiljön har vi behållit fokus på den strategi som bygger fundament för vår tillväxt. Vi har utvecklat produktportföljen och har etablerat tidssynkronisering för 5G som ett av våra huvuderbjudanden.

Mot bakgrund av den positiva utvecklingen under de senaste åren, samt långsiktigt starka förutsättningar, har styrelsen beslutat att revidera de finansiella målen. Våra nya finansiella mål för perioden 2023–2027 är en organisk genomsnittlig årlig tillväxt överstigande 15% samt en rörelsemarginal (EBIT%) som under perioden ska nå 20%.

Crister Fritzson, vd Net Insight

Oktober– december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 125,0 MSEK (107,9), en ökning med 15,9% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I jämförbara valutakurser var ökningen 3,7%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 13,2 MSEK (3,3), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 10,6% (3,0). Exklusive valutakursdifferenser om -2,7 MSEK (-1,7) och jämförelsestörande poster om 0,0 MSEK (-1,2), uppgick rörelseresultatet till 15,9 MSEK (6,2).
 • Periodens resultat uppgick till 9,9 MSEK (2,8).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,03 SEK (0,01).
 • Totalt kassaflöde, inklusive avyttrad verksamhet under 2021, uppgick till 14,0 MSEK (15,2). Exklusive likvidpåverkan från återköp av egna aktier (under 2022 och 2021) och avyttring av verksamheter (under 2021) uppgick kassaflödet till 37,5 MSEK (24,9).

Januari – december 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 475,1 MSEK (380,7), en ökning med 24,8% jämfört med föregående år. I jämförbara valutakurser var ökningen 13,3%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 60,5 MSEK (26,8), vilket motsvarade en rörelsemarginal om 12,7% (7,0). Exklusive valutakursdifferenser om -1,9 MSEK (6,5) och jämförelsestörande poster om -2,6 MSEK (-0,7), uppgick rörelseresultatet till 65,0 MSEK (20,9).
 • Årets resultat uppgick till 54,0 MSEK (23,8).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,15 SEK (0,06).
 • Totalt kassaflöde för koncernen, inklusive avyttrad verksamhet under 2021, uppgick till -47,0 MSEK (71,0). Exklusive likvidpåverkan från återköp av egna aktier (under 2022 och 2021) och avyttring av verksamheter (under 2021) uppgick kassaflödet till 51,3 MSEK (34,1).

Q4 i korthet:

 • Stabilt avslut på starkt år
 • Pilotorder inom 5G-synkronisering från en av Kanadas ledande mobiloperatörer
 • Flera viktiga Nimbra Edge-affärer

För fullständig rapport se bifogad pdf.

Webbpresentation för investerare och analytiker kl. 09:30 den 21 februari 2023
Crister Fritzson, vd och Joakim Schedvins, finanschef, presenterar och kommenterar bokslutskommunikén: https://financialhearings.com/event/46207

För mer information, kontakta:
Crister Fritzson, VD Net Insight AB, 08-685 04 00, crister.fritzson@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight (Nasdaq: NETI B) erbjuder marknadens mest högpresterande och öppna lösningar för videotransport och molntjänster till innehållsleverantörer, och utgör branschstandard i fråga om flexibilitet och tjänster för kontribution, distribution och distansproduktion av liveinnehåll.

I över 25 år har världens ledande rättighetsägare, tv-bolag, produktionsbolag, tjänsteleverantörer och företagskunder förlitat sig på Net Insights Emmy®-vinnande Nimbra-lösning för att garantera sina medialeveranser. Idag samarbetar Net Insight med hundratals kunder, för att säkerställa mediatransport över alla IP-nätverk och cloud, i över 70 länder. Med den optimala mixen av virtualiserade, molnbaserade och IP-baserade lösningar är Net Insights produktportfölj den enda på marknaden som stöder alla stora industristandarder, protokoll och cloud.

För mer information, se netinsight.net

Följ oss:
LinkedIn: linkedin.com/company/net-insight/ Twitter: twitter.com/NetInsight