Net Insight AB:s valberedning inför årsstämma 2023

, , , ,

Valberedningen inför bolagets årsstämma 2023 har sammankallats i enlighet med principerna för valberedning som antogs på årsstämma 2021.

Valberedningen består av tre ledamöter nominerade av tre av de röstmässigt största aktieägarna i bolaget, baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2022, och styrelsens ordförande.

Valberedningen består av:
Jan Barchan, utsedd av Briban Invest AB
Jesper Bergström, utsedd av Handelsbanken fonder
Andreas Larsson, utsedd av Successway AB
Gunilla Fransson, styrelseordförande

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta senast den 10 mars 2023 till en av dess ledamöter eller skriva till valberedningens sekreterare:

Rickard Dahlgren, Net Insight AB, Box 1200, SE-171 23 Solna
e-post: valberedningen@netinsight.net

För mer information, kontakta:
Rickard Dahlgren, bolagsjurist, valberedningens sekreterare, 08-685 04 00,
rickard.dahlgren@netinsight.net
Gunilla Fransson, styrelseordförande i Net Insight AB, 08-685 04 00,
gunilla.fransson@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight (Nasdaq: NETI B) erbjuder marknadens mest högpresterande och öppna lösningar för videotransport och molntjänster till innehållsleverantörer, och utgör branschstandard i fråga om flexibilitet och tjänster för kontribution, distribution och distansproduktion av liveinnehåll.

I över 25 år har världens ledande rättighetsägare, tv-bolag, produktionsbolag, tjänsteleverantörer och företagskunder förlitat sig på Net Insights Emmy®-vinnande Nimbra-lösning för att garantera sina medialeveranser. Idag samarbetar Net Insight med hundratals kunder, för att säkerställa mediatransport över alla IP-nätverk och cloud, i över 70 länder. Med den optimala mixen av virtualiserade, molnbaserade och IP-baserade lösningar är Net Insights produktportfölj den enda på marknaden som stöder alla stora industristandarder, protokoll och cloud.

Följ oss:

Twitter: twitter.com/NetInsight
LinkedIn: linkedin.com/company/net-insight/