Net Insight AB: Net Insight meddelar förändring i ledningsgruppen

, , , , , ,

Stockholm– Net Insight,ledande leverantör av streaming, transport och resursplanering inom TV och media, meddelar idag att Gustav Grundström har utsetts till vice president Live OTT. Gustav tillträder tjänsten under våren 2018, dock senast under andra kvartalet.

Gustav Grundström har över 10 års erfarenhet från finans, media- och telekomindustrin. Grundström har de senaste åren lanserat OTT-tjänster i Europa, Latinamerika och Afrika på bland annat MTG, närmast i rollen som chief product officer på NUVU, en start-up inom Ericsson för OTT-tjänster.

Per Lindgren lämnar rollen som SVP Live OTT och kommer arbeta med bolagsstrategi och strategiska partnerskap där han rapporterar till Net Insights vd Fredrik Tumegård.

"Per Lindgren startade upp live OTT-initiativet och har varit instrumental i arbetet med att lägga grunden och etablera Net Insight som ledare inom live OTT på kort tid. Vi är mycket tacksamma med hans framgångsrika arbete med att etablera live OTT-lösningen Sye. I den transformation som den globala TV- och mediemarknaden nu står inför så kommer den kompetens som Gustav Grundström bidrar med vara mycket viktig för det fortsatta arbetet i den nya kommersiella fasen för Sye," säger Fredrik Tumegård, vd för Net Insight. "Per Lindgren kommer fortsätta arbeta nära mig i en nyckelroll på Net Insight med vår vision att forma det framtida TV-landskapet. Sammantaget innebär dessa båda utnämningar att vi stärker såväl bolaget som vår position inom live OTT."

Per Lindgren går omedelbart över i sin nya roll. Fram till att Gustav Grundström tillträder är Ulrik Rohne, VP research and development, tillförordnad VP Live OTT.

För mer information, kontakta:
Fredrik Tumegård, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tumegard@netinsight.net

Denna information är sådan information som Net Insight är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 december 2017 kl. 15.30.

Om Net Insight

Net Insights vision är att möjliggöra en live och interaktiv TV-upplevelse för alla världen över. Vårt mål är att leda utvecklingen och möjliggöra en global mediemarknadsplats där live-innehåll kan delas och interaktion bland TV-publiken kan ske i realtid. Vi vill skapa medieupplevelser för framtiden, med fokus på innehåll.

Net Insight levererar produkter, mjukvara och tjänster för effektiv, högkvalitativ medietransport, tillsammans med effektiv resursplanering, som skapar en förbättrad TV-upplevelse. Net Insights erbjudande omfattar hela mediespektrat, från TV-kameror och TV-studior, ända fram till TV-konsumenter. Våra lösningar gynnar nätoperatörer och TV- och produktionsbolag genom att sänka den totala ägandekostnaden, förbättra deras arbetsflöden och ge dem möjlighet att hitta nya affärsmöjligheter.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, senetinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight

LinkedIn: www.linkedin.com/company/165152/

MyNewsdesk: www.mynewsdesk.com/se/netinsight

Net Insight meddelar förändring i ledningsgruppen


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire