Net Insight AB : Net Insight förvärvar det amerikanska mjukvaruföretaget ScheduALL

, , , , , ,

Stockholm– Net Insight, ledande leverantör av live, interaktiv och on-demand medietransport, tillkännager idag förvärvet av det amerikanska mjukvaruföretaget VizuAll Inc, som bedriver sin verksamhet under namnet ScheduALL. Förvärvet kommer stärka Net Insights marknadsposition inom medietjänster och orkestrering av arbetsflöden.

Förvärvet av ScheduALL är ett viktigt strategiskt initiativ för Net Insight som ger bolaget möjlighet att erbjuda komplett orkestrering end-to-end till marknaden. I dagens snabbrörliga och schemalagda TV-värld, blir tjänsteorkestrering on-demand och end-to-end nyckeln till att leverera kostnadseffektiva produktioner till TV-bolag och deras kunder.

"ScheduALL matchar Net Insight perfekt. Vi levererar på vår strategi samtidigt som vi tar ett stort steg mot vår vision, att skapa en enad global mediemarknadsplats för både tjänsteleverantörer och mediebolag", säger Fredrik Tumegård, vd på Net Insight. "Förvärvet stärker även vårt kunderbjudande vilket ger oss möjlighet att ta en bredare och mer strategisk roll gentemot både tjänsteleverantörer och mediebolag. Vi välkomnar också våra nya kollegor och ser fram emot att växa och skapa ytterligare framgång tillsammans."

ScheduALL, som grundades 1989, är en leverantör av ERM-mjukvara (Enterprise Resources Management) till medie-, TV- och transmissionsbolag. Intäkterna för räkenskapsåret 2014 uppgick till 10,6 MUSD med en nettovinst om 0,7 MUSD. Cirka 60% av intäkterna är repetitiva. År 2014 kom cirka 50% av intäkterna från nordamerikanska kunder. ScheduALL har sitt huvudkontor i Hollywood, Florida, USA och har cirka 75 anställda.

Företagen har haft ett strategiskt partnerskap i flera år och har tillsammans utvecklat en SDN-lösning (Software Defined Networking) för tjänsteleverantörer så att dessa kan erbjuda sina kunder en unik, helt automatiserad tjänsteprovisionering över globala medienät (WAN – Wide Area Networks). Med denna lösning kan tjänsteleverantörer minska sina driftskostnader och TV-bolag få mer flexibla och effektiva arbetsflöden. Net Insight kan nu bredda lösningen med nya tjänster och tillämpningar.

"Vi är verksamma i en snabbrörlig bransch. Jag är övertygad att vi kan skapa mervärde till våra kunder med vår samlade kompetens inom transport- och produktionsflöden", säger Ralph Quintero, COO och ägare av ScheduALL. "Vi kommer att fortsätta att stötta våra kunder och partners och öka implementeringstakten av avancerade lösningar för automatiserad, garanterad orkestrering för nättjänster on-demand."

Net Insight förvärvar 100% av aktierna i ScheduALL, för en köpeskilling om 14 MUSD på en kontant- och skuldfri basis. Köpeskillingen kommer att erläggas kontant vid tillträdet och kommer att justeras för faktisk skuld-, rörelsekapital- och kassanivå. Förvärvet kommer att finansieras genom tillgängliga kontanta medel.

Transaktionskostnader om uppskattningsvis 5 MSEK kommer att påverka Net Insights resultat för det tredje och fjärde kvartalet 2015. Transaktionen förväntas slutföras den 1 oktober, och ScheduALL kommer att konsolideras från samma datum. Förvärvet förväntas ha en positiv effekt på vinst per aktie från och med den 1 januari 2016.

Inbjudan till webbsänd telefonkonferens

Net Insight har en webbsändning för att presentera ytterligare information om förvärvet av ScheduALL. Den webbsända telefonkonferensen kommer att äga rum den 3 september klockan 15.00. Från Net Insight deltar Fredrik Tumegård, vd, och Thomas Bergström, finanschef.

Telefonkonferens: För att delta i telefonkonferensen, som i huvudsak är till för analytiker, media samt institutionella investerare, och därmed kunna ställa frågor vänligen ring 08 5664 2666.

För mer information, kontakta:
Fredrik Tumegård, vd på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tumegard@netinsight.net
Thomas Bergström, finanschef på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, thomas.bergstrom@netinsight.net

Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 september 2015 kl. 19.00.

Om Net Insight

Net Insights vision är att möjliggöra en live och interaktiv TV-upplevelse för alla världen över. Net Insight levererar medietransportlösningar som hjälper TV-bolag, innehållsägare och leverantörer av nättjänster att aktivera TV-konsumenterna genom att skapa högkvalitetsupplevelser värda att betala för, med live- och lokalt innehåll som är en del av TV-konsumentens värld och interaktiva upplevelser som de vill vara delaktiga i.

Företagets lösningar möjliggör användarvänliga medietransportlösningar med live-, interaktivt och on-demand-innehåll, som gör det möjligt för kunderna att fokusera på att leverera optimala upplevelser till TV-konsumenten. Net Insights styrka ligger i vår förmåga att leverera videotransport på såväl stor som liten skala, från livesändningar via internet till transport av ultra-HD i globala medienätverk.

Fler än 200 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, senetinsight.net

OmScheduALL

För mer information, sewww.scheduall.com

Net Insight förvärvar det amerikanska mjukvaruföretaget ScheduALL


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire

HUG#1949370