Net Insight AB: Net Insight Delårsrapport Januari – september 2018

, , , , , , ,

Citat från tf verkställande direktör Henrik Sund:
"Stabilt kvartal med framgång för Nimbra 1060"

 Juli – September 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 115,1 MSEK (104,7)*, en ökning med 9,9% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I jämförbara valutor var ökningen 1,5%.
  • Rörelseresultatet uppgick till -4,2 MSEK (6,6)*, vilket motsvarade en rörelsemarginal om -3,7% (6,3). Rörelseresultatet belastades med -3 MSEK avseende engångskostnader.
  • Periodens resultat uppgick till -3,8 MSEK (8,9)*. Finansnettot gottskrevs med 0,8 MSEK (4,5) avseende värdeförändringar på syntetiska options­program.
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,01 SEK (0,02).
  • Totalt kassaflöde uppgick till -38,4 MSEK (-4,0).

Januari – September 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 345,1 MSEK (310,8)*, en ökning med 11,0%. I jämförbara valutor var ökningen 7,8%.
  • Rörelseresultatet uppgick till -14,7 MSEK (-8,3)*, vilket motsvarade en rörelsemarginal om -4,3% (-2,7). Rörelseresultatet belastades med -10 MSEK avseende engångskostnader.
  • Periodens resultat uppgick till -10,2 MSEK (6,9)*. Finansnettot gottskrevs med 2,5 MSEK (12,8) avseende värdeförändringar på syntetiska options­program
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,03 SEK (0,02).
  • Totalt kassaflöde uppgick till -67,0 MSEK (-17,2).

 *) Omräknade jämförelseperioder, se sidorna 11-12 i rapporten.

Hela rapporten för tredje kvartalet 2018 återfinns pånetinsight.net

För mer information, kontakta:
Henrik Sund, tf VD Net Insight AB, +46 8 685 04 00, henrik.sund@netinsight.net

Denna information är sådan information som Net Insight är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2018 kl. 8.45.

Om Net Insight

Net Insights vision är att möjliggöra en live och interaktiv TV-upplevelse för alla världen över. Vårt mål är att leda utvecklingen och möjliggöra en global mediemarknadsplats där live-innehåll kan delas och interaktion bland TV-publiken kan ske i realtid. Vi vill skapa medieupplevelser för framtiden, med fokus på innehåll.

Net Insight levererar produkter, mjukvara och tjänster för effektiv, högkvalitativ medietransport, tillsammans med effektiv resursplanering, som skapar en förbättrad TV-upplevelse. Net Insights erbjudande omfattar hela mediespektrat, från TV-kameror och TV-studior, ända fram till TV-konsumenter. Våra lösningar gynnar nätoperatörer och TV- och produktionsbolag genom att sänka den totala ägandekostnaden, förbättra deras arbetsflöden och ge dem möjlighet att hitta nya affärsmöjligheter.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, senetinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight

LinkedIn: www.linkedin.com/company/net-insight/

MyNewsdesk: www.mynewsdesk.com/se/netinsight

Net Insight Delarsrapport Q3 2018 (PDF)


This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire