Net Insight AB: Net Insight Delårsrapport Januari – juni 2018

, , , , , , , ,

Citat från tf verkställande direktör Henrik Sund:
" Stark omsättningsökning under händelserikt kvartal"

 Andra kvartalet 2018

  • Nettoomsättningen uppgick till 119,6 MSEK (95,7)*, en ökning med 25,0% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I jämförbara valutor var ökningen 21,5%.
  • Rörelseresultatet uppgick till -12,9 MSEK (-21,6)*, vilket motsvarade en rörelsemarginal om -10,8% (-22,6). Rörelseresultatet belastades med -7 MSEK avseende engångskostnader.
  • Periodens resultat uppgick till -9,4 MSEK (-13,1)*. Finansnettot gottskrevs med 0,6 MSEK (2,3) avseende värdeförändringar på syntetiska optionsprogram.
  • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,02 SEK (-0,03).
  • Totalt kassaflöde uppgick till -15,1 MSEK (-28,5).

 *) Omräknade jämförelseperioder, se sidorna 11-12 i rapporten.

Hela rapporten för andra kvartalet 2018 återfinns på netinsight.net

För mer information, kontakta:
Henrik Sund, tf VD Net Insight AB, +46 8 685 04 00, henrik.sund@netinsight.net

Denna information är sådan information som Net Insight är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2018 kl. 8.45.

Om Net Insight

Net Insights vision är att möjliggöra en live och interaktiv TV-upplevelse för alla världen över. Vårt mål är att leda utvecklingen och möjliggöra en global mediemarknadsplats där live-innehåll kan delas och interaktion bland TV-publiken kan ske i realtid. Vi vill skapa medieupplevelser för framtiden, med fokus på innehåll.

Net Insight levererar produkter, mjukvara och tjänster för effektiv, högkvalitativ medietransport, tillsammans med effektiv resursplanering, som skapar en förbättrad TV-upplevelse. Net Insights erbjudande omfattar hela mediespektrat, från TV-kameror och TV-studior, ända fram till TV-konsumenter. Våra lösningar gynnar nätoperatörer och TV- och produktionsbolag genom att sänka den totala ägandekostnaden, förbättra deras arbetsflöden och ge dem möjlighet att hitta nya affärsmöjligheter.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, senetinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight

LinkedIn: www.linkedin.com/company/net-insight/

MyNewsdesk: www.mynewsdesk.com/se/netinsight

Net Insight AB: Net Insight Delårsrapport Januari – juni 2018


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire