Net Insight AB: Net Insight Bokslutskommuniké Januari – december 2018

, , , , , , ,

Citat från verkställande direktör Henrik Sund:

”Omorganisation för tillväxt ökar effektiviteten och stärker kopplingen mellan produktutveckling och marknaden.”

Fjärde kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 106,4 MSEK (116,2)*, en minskning med –8,4% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I jämförbara valutor var minskningen –13,5%.
 • Rörelseresultatet uppgick till –60,4 MSEK (0,7)*, vilket motsvarade en rörelsemarginal om
  –56,7% (0,6).
 • Exklusive jämförelsestörande poster om –38,6 MSEK (–) uppgick rörelseresultatet till –21,8 MSEK (0,7).
 • Periodens resultat uppgick till –47,9 MSEK (–3,4)*. Finansnettot gottskrevs med 0,2 MSEK (1,7) avseende värdeförändringar på syntetiska optionsprogram.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till –0,13 SEK (–0,01).
 • Totalt kassaflöde uppgick till –18,5 MSEK (–19,5).

Januari – December 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 451,6 MSEK (427,0)*, en ökning med 5,8%. I jämförbara valutor var ökningen 1,9%.
 • Rörelseresultatet uppgick till –75,1 MSEK (–7,5)*, vilket motsvarade en rörelsemarginal om
   –16,6% (–1,8).
 • Exklusive jämförelsestörande poster om –48,3 MSEK (–0,9) uppgick rörelseresultatet till
   –26,8 MSEK (–6,6).
 • Periodens resultat uppgick till –58,2 MSEK (3,5)*. Finansnettot gottskrevs med 2,6 MSEK (14,5) avseende värdeförändringar på syntetiska optionsprogram.
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till –0,15 SEK (0,01).
 • Totalt kassaflöde uppgick till –85,5 MSEK (–36,8).

Hela bokslutskommunikén 2018 återfinns på netinsight.net

För mer information, kontakta:
Henrik Sund, VD Net Insight AB, +46 8 685 04 00, henrik.sund@netinsight.net

Denna information är sådan information som Net Insight är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2019 kl. 08.45.

Om Net Insight

Net Insights vision är att möjliggöra en live och interaktiv TV-upplevelse för alla världen över. Vårt mål är att leda utvecklingen och möjliggöra en global mediemarknadsplats där live-innehåll kan delas och interaktion bland TV-publiken kan ske i realtid. Vi vill skapa medieupplevelser för framtiden, med fokus på innehåll.

Net Insight levererar produkter, mjukvara och tjänster för effektiv, högkvalitativ medietransport, tillsammans med effektiv resursplanering, som skapar en förbättrad TV-upplevelse. Net Insights erbjudande omfattar hela mediespektrat, från TV-kameror och TV-studior, ända fram till TV-konsumenter. Våra lösningar gynnar nätoperatörer och TV- och produktionsbolag genom att sänka den totala ägandekostnaden, förbättra deras arbetsflöden och ge dem möjlighet att hitta nya affärsmöjligheter.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, se netinsight.net

Twitter: @NetInsight, twitter.com/NetInsight

LinkedIn: @Net Insight, www.linkedin.com/company/net-insight/

MyNewsdesk: www.mynewsdesk.com/se/netinsight

Bilaga