Net Insight AB: Net Insight bokslutskommuniké Januari – December 2016

, , , , , , ,

Omsättningen för 2016 ökade till 503,5 MSEK, med ett rörelseresultat om 52,4 MSEK

Citat från verkställande direktör Fredrik Tumegård:
"Tillväxt med 20% för fjärde kvartalet summerar ett starkt och lönsamt 2016."


Fjärde kvartalet 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 133,0 MSEK (110,6) motsvarande en ökning om 20,3% jämfört med samma period föregående år. Ökningen i jämförbara valutor uppgick till 13,0%. Den organiska tillväxten uppgår till 20,3%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 13,7 MSEK (-1,4), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 10,3% (-1,3). Justerat rörelseresultat uppgick till 15,3 MSEK (4,3).
 • Finansnettot har belastats med -6,3 MSEK (-12,0) avseende omvärde­ring av syntetiska optioner.
 • Totalt kassaflöde uppgick till 7,3 MSEK (-105,0). I jämförelseperioden belastades kassaflödet med nettoköpeskilling för ScheduALL om -98,2 MSEK.

             
Januari – December 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 503,5 MSEK (375,8) motsvarande en ökning om 34,0% jämfört med samma period föregående år. I jämförbara valutor innebär detta en ökning om 31,1%. Den organiska tillväxten uppgår till 19,8%.
 • Rörelseresultatet uppgick till 52,4 MSEK (19,2), vilket motsvarar en rörelsemarginal om 10,4% (5,1). Justerat rörelseresultat uppgick till 61,7 MSEK (27,6).
 • Finansnettot har belastats med -3,2 MSEK (-11,8) avseende omvärdering av syntetiska optioner.
 • Totalt kassaflöde uppgick till 20,9 MSEK (- 101,1). I jämförelseperioden belastades kassaflödet med nettoköpeskilling för ScheduALL om 98,2 MSEK.

             
Väsentliga händelser

 • Sye fick flera nya utmärkelser under fjärde kvartalet.
 • Order värd mer än 13 MSEK från nordamerikansk tjänsteleverantör som expanderar sitt medienät.
 • Aktien flyttade upp till Nasdaq Stockholms Mid Cap-lista 2 januari 2017.

             

             
För mer information, kontakta:
Fredrik Tumegård, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 00, fredrik.tumegard@netinsight.net

Denna information är sådan information som Net Insight är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2017 kl. 08.45.

Om Net Insight

Net Insights vision är att möjliggöra en live och interaktiv TV-upplevelse för alla världen över. Vårt mål är att leda utvecklingen och möjliggöra en global mediemarknadsplats där live-innehåll kan delas och interaktion bland TV-publiken kan ske i realtid. Vi vill skapa medieupplevelser för framtiden, med fokus på innehåll.

Net Insight levererar produkter, mjukvara och tjänster för effektiv, högkvalitativ medietransport, tillsammans med effektiv resursplanering, som skapar en förbättrad TV-upplevelse. Net Insights erbjudande omfattar hela mediespektrat, från TV-kameror och TV-studior, ända fram till TV-konsumenter. Våra lösningar gynnar nätoperatörer och TV- och produktionsbolag genom att sänka den totala ägandekostnaden, förbättra deras arbetsflöden och ge dem möjlighet att hitta nya affärsmöjligheter.

Fler än 500 ledande kunder levererar affärskritiska medietjänster med Net Insights produkter i över 60 länder. Net Insight är noterat på Nasdaq Stockholm.

För mer information, senetinsight.net

Net Insight Bokslutskommunike 2016


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire