Net Insight AB : Net Insight Årsredovisning 2013 nu på www.netinsight.net

, , , , , ,

Net Insight Årsredovisning för 2013 finns från och med idag tillgänglig på vår hemsida påwww.netinsight.net/sv/Investerare/Finansiella-rapporter/2013

Net Insight har en digital årsredovisning eftersom allt fler övergår till att ta del av årsredovisningen på vår hemsida. Med en digital årsredovisning på webben får vi en positiv effekt på miljön samt minskade kostnader för tryck och distribution.

Ladda gärna ner vår årsredovisning från vår hemsida eller beställ en tryckt version på
e-mail: info@netinsight.net eller ring +46 8 685 04 00.

Informationen är sådan som Net Insight ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 april 2014 kl. 09.00.

För mer information, kontakta: +46 8 685 04 00 eller ir@netinsight.net

Om Net Insight

Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Fler än 200 kunder levererar publika mediatjänster med Net Insights produkter i mer än 60 länder. Net Insight är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm.

För mer information, sewww.netinsight.net

Net Insight Årsredovisning 2013 nu på www.netinsight.net


This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Net Insight AB via Globenewswire

HUG#1778112